Wonen met ondersteuning

x

Het is niet altijd gemakkelijk om zelfstandig te wonen: bijvoorbeeld vanwege een handicap, psychische klachten of specialistische zorgvragen. Er zijn in Hengelo verschillende mogelijkheden: je kunt begeleid wonen of beschermd wonen bijvoorbeeld. Ook is intensieve zorg mogelijk voor mensen met specialistische zorgvragen.

Zoek een woning die het beste bij je past: begeleid of zelfstandig in een aangepast huis. Vraag zo nodig ondersteuning aan. Het Wijkracht wijkteam wijst je de weg naar verschillende mogelijkheden.

Wijkracht Hengelo

i

Wijkracht biedt sociale zorg voor iedereen op een professionele en informele manier.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Wie kan mij helpen bij begeleid wonen?

Heb je hulp nodig om zelfstandig te leren wonen? Bijvoorbeeld hulp bij het omgaan met geld, bij de zorg voor de woning of bij het aangaan van sociale contacten? 

Begeleiding bij het zelfstandig wonen is voor (jong)volwassenen die redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar die vanwege een ziekte, beperking of psychische aandoening wel hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Een woonbegeleider komt bij je thuis. Vraag informatie aan bij het zorgloket.

Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente

i

De stichting Wopit heeft als missie het bevorderen van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij.

Dieselstraat 17c
7553TH HENGELO OV

0651786488
kantoor@wopit.nl

Wijkracht Hengelo

i

Wijkracht biedt sociale zorg voor iedereen op een professionele en informele manier.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen

i

Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen begeleidt jongeren van 16 tot 25 jaar binnen Twente naar zelfstandig wonen.

Enschedesestraat 45
7551EJ HENGELO OV

0742914505
info@stichtingwbjv.nl

Aveleijn

i

Aveleijn is een Twentse zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid ondersteunt en begeleidt. Aveleijn begeleidt en ondersteunt kinderen, volwassenen en het gezin op alle leefdomeinen: wonen, werken, onderwijs en relaties. Dat kan professionele begeleiding thuis zijn, maar ook binnen de eigen voorzieningen voor wonen en werken van Aveleijn.

Grotestraat 260
7622GW BORNE

0742556600
info@aveleijn.nl

Estinea

i

Estinea ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in de Achterhoek en Twente. De dienstverlening richt zich op wonen, werken en vrije tijd. Estinea biedt zorg en ondersteuning vanuit de Wlz, Wmo en Jeugdwet.

Herenstraat 21
7121DA Aalten

0884950500
info@estinea.nl

JP van den Bent stichting

i

De JP van den Bent stichting biedt ondersteuning aan mensen met een lichte, ernstige of meervoudige (verstandelijke) beperking. JP biedt ondersteuning bij wonen, werken, logeren, vrije tijd en het contact met anderen. Kelly Marsman is contactpersoon voor Hengelo en omgeving.

0683562256
kmarsman@jpvandenbent.nl

RIBW Groep Overijssel

i

RIBW Groep Overijssel biedt ambulante ondersteuning (individueel en in een groep), beschermd wonen en werken en leren aan volwassenen, jongeren vanaf 16 jaar en gezinnen. Mensen die het een tijdje, voor een langere periode of heel hun leven zelf niet redden als gevolg van een psychische/psychiatrische beperking. RIBW GO Hengelo biedt beschermd (begeleid) wonen en ambulante begeleiding aan. Daarnaast lopen er veel activiteiten op het gebied van dagbesteding, werken en leren. RIBW GO heeft diverse locaties in Hengelo, neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon verblijf voor de gemeenten Enschede, Hengelo, Haaksbergen, Glanerbrug en Oldenzaal 088 - 825 00 60 of met de cliëntenadministratie 088 - 825 00 00.

0888250000
verblijfCGEnschede@ribwgo.nl

InteraktContour

i

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. InteraktContour helpt mensen met hersenletsel te ontdekken wat nog wel kan, om weer grip krijgen op hun leven, op het gebied van leven, wonen en werken. InteraktContour biedt behandeling, begeleiding, dagbesteding en 24-uurs zorg in Oost- en Midden-Nederland.

H. Hartstralaan 100
7555PJ Hengelo

0651834921
hengelo@interaktcontour.nl

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is bedoeld voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen die niet zelfstandig kunnen wonen.  Er is 24 uur per dag begeleiding beschikbaar. De begeleiding varieert: deze bestaat bijvoorbeeld uit hulp bij het organiseren van het huishouden of de administratie of bij het maken van een dagindeling. Een beschermende woonvorm biedt geen psychische behandeling.

Voor inwoners van Hengelo is het Cimot Enschede de centrale toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Cimot Enschede

i

Het Cimot is de centrale toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Twente. Opvang is bedoeld voor mensen die dakloos zijn. Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen met psychiatrische problematiek (18+), die aangewezen zijn op het wonen in een instelling of in een door een instelling beschikbaar gestelde woonruimte.

Molenstraat 50
7514DK Enschede

0881198988
info@cimot.nl

RIBW Groep Overijssel

i

RIBW Groep Overijssel biedt ambulante ondersteuning (individueel en in een groep), beschermd wonen en werken en leren aan volwassenen, jongeren vanaf 16 jaar en gezinnen. Mensen die het een tijdje, voor een langere periode of heel hun leven zelf niet redden als gevolg van een psychische/psychiatrische beperking. RIBW GO Hengelo biedt beschermd (begeleid) wonen en ambulante begeleiding aan. Daarnaast lopen er veel activiteiten op het gebied van dagbesteding, werken en leren. RIBW GO heeft diverse locaties in Hengelo, neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon verblijf voor de gemeenten Enschede, Hengelo, Haaksbergen, Glanerbrug en Oldenzaal 088 - 825 00 60 of met de cliëntenadministratie 088 - 825 00 00.

0888250000
verblijfCGEnschede@ribwgo.nl

Waar kan ik terecht voor intensieve zorg?

Er zijn verschillende woonmogelijkheden in Hengelo voor mensen met meervoudige beperkingen of specialistische zorgvragen vanwege verstandelijke beperkingen. De mogelijkheden variëren van zelfstandig wonen met zorg op afroep tot intensieve begeleiding en zorg. Vraag meer informatie aan of ga eens kijken bij de instelling voordat je een keuze maakt. In Hengelo zijn de volgende mogelijkheden:

 • Fokuswoningen, dat zijn aangepaste woningen met 24-uurs dienstverlening op afroep. Mensen met ernstige lichamelijke beperkingen kunnen hier zelfstandig wonen. De bewoner bepaalt zelf op welk moment hulp nodig is.
 • Woonproject Bastion in Slangenbeek is vooral geschikt voor mensen met een visuele beperking.
 • CarintReggeland biedt allerlei zorg en ondersteuning van wijkverpleging, dagvoorzieningen en tijdelijke opname tot verpleeghuiszorg. 
 • De Twentse Zorgcentra, Estinea, Philadelphia zorg, JP van den Bent stichting en Aveleijn bieden woonmogelijkheden met specialistische zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen.
 • Ambiq biedt kleinschalige woonvormen aan (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.
 • Het Thomashuis is een kleinschalige woonmogelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ambiq

i

Ambiq is een deskundig orthopedagogisch centrum. Eén organisatie, met focus op alle mensen met een licht verstandelijke beperking. We bieden zorg vanuit een vertrouwde basis, en met constante aandacht voor het ontwikkelen van behandel- en begeleidingsvormen. Betrouwbaar, onderscheidend, toegankelijk en innovatief zijn hierbij belangrijke kernbegrippen.

Sabina Klinkhamerweg 21
7555SK Hengelo

0887776000

Bastion Hengelo

i

De BASTION een appartementencomplex gelegen aan de Brasemstraat te Hengelo, is een project van de woningcorporatie WELBIONS in samenwerking met Bartiméus, een instelling die tot doel heeft mensen met een visuele beperking met raad en daad ter zijde te staan. In de BASTION zijn een aantal appartementen aangepast voor deze groep mensen.

Brasemstraat 2
7559HN Hengelo

0743491958
brasemstraat2@gmail.com

Fokuswoningen

i

Een Fokuswoning is een aangepaste, rolstoeldoorgankelijke en gelijkvloerse woning met extra oppervlakte. Hengelo O-Kwadraat bestaat uit twaalf ruim opgezette woningen, verdeeld over twee appartementencomplexen en worden verhuurt door woningcorporatie Welbions.

Paul Krugerstraat 70- 12
7551GZ HENGELO OV

Carintreggeland

i

Ieder mens is uniek en waardevol. Vanuit die overtuiging biedt Carintreggeland zorg, wonen en welzijn op maat, met oog voor ieder mens. Carintreggeland biedt passende, betekenisvolle en veilige zorg, ondersteuning en advies zoals wijkverpleging, dagvoorzieningen en tijdelijke opname, maar ook verpleeghuiszorg, fysiotherapie en voeding- en dieetadvies. Met duizenden professionals en vrijwilligers werken zij elke dag aan kwalitatief goede zorg. Carintreggeland is een grote organisatie, maar heeft de zorg kleinschalig ingedeeld. Zo ziet u elke dag bekende gezichten. En u wordt gezien. Dat is Waardevol Leven volgens Carintreggeland.

Boortorenweg 20
7554RS Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

De Twentse Zorgcentra

i

De Twentse Zorgcentra is een aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. De Twentse Zorgcentra biedt begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag (ernstige gedragsproblematiek) tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot (zeer) ernstig verstandelijk beperkt, evenals aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. De Twentse Zorgcentra heeft woon- en werkvoorzieningen in heel Twente.

Welnaweg 100
7524AK ENSCHEDE

0884304000
info@detwentsezorgcentra.nl

Aveleijn

i

Aveleijn is een Twentse zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid ondersteunt en begeleidt. Aveleijn begeleidt en ondersteunt kinderen, volwassenen en het gezin op alle leefdomeinen: wonen, werken, onderwijs en relaties. Dat kan professionele begeleiding thuis zijn, maar ook binnen de eigen voorzieningen voor wonen en werken van Aveleijn.

Grotestraat 260
7622GW BORNE

0742556600
info@aveleijn.nl

Estinea

i

Estinea ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in de Achterhoek en Twente. De dienstverlening richt zich op wonen, werken en vrije tijd. Estinea biedt zorg en ondersteuning vanuit de Wlz, Wmo en Jeugdwet.

Herenstraat 21
7121DA Aalten

0884950500
info@estinea.nl

Thomashuis Zenderen

i

Thomashuis Zenderen is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zenderensestraat 3
7625TE Zenderen

0742431266
zenderen@thomashuis.nl

Philadelphia

i

Philadelphia is een landelijke netwerkorganisatie die ondersteuning biedt aan cliënten in de gehandicaptenzorg. De ondersteuning varieert van enkele uren individuele begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen.

Wijersstraat 1
3811MZ Amersfoort

08000830
info@philadelphia.nl

JP van den Bent stichting

i

De JP van den Bent stichting biedt ondersteuning aan mensen met een lichte, ernstige of meervoudige (verstandelijke) beperking. JP biedt ondersteuning bij wonen, werken, logeren, vrije tijd en het contact met anderen. Kelly Marsman is contactpersoon voor Hengelo en omgeving.

0683562256
kmarsman@jpvandenbent.nl

Vormen van dagopvang en wijksteunpunten in Hengelo

Er is verschillende dagopvang mogelijk: bijvoorbeeld voor mensen met dementie of geestelijke gezondheidsproblemen en voor mensen met lichamelijke klachten of niet aangeboren hersenletsel.

Dagbesteding is overdag. Je ontmoet andere mensen en kunt deelnemen aan activiteiten. Dit biedt structuur in de dag, sociale contacten en het ontlast mantelzorgers. Er is aandacht voor individuele wensen. Carintreggeland biedt een aantal dagvoorzieningen zoals bijvoorbeeld:

 • Humanitas (Hennebree)
 • Voskamp
 • de Windhoek
 • Izlo (Suryoye dagvoorziening)
 • Papatya (Turkse dagvoorziening)
 • Hof Espelo (voor jong dementerenden)

De toegang voor dagvoorziening vraag je aan bij het zorgloket van de gemeente. Bij deelname geldt een eigen bijdrage. 

Wijksteunpunten
TriviumMeulenbeltZorg biedt wijksteunpunten waar ouderen doordeweeks terecht kunnen voor activiteiten, een maaltijd, informatie en advies.

 • Thiems Inn
 • Hasselerborch
 • 't Swafert (in samenwerking met Wijkracht)

Deze zijn toegankelijk voor mensen met en zonder indicatie van de gemeente.

Carintreggeland

i

Ieder mens is uniek en waardevol. Vanuit die overtuiging biedt Carintreggeland zorg, wonen en welzijn op maat, met oog voor ieder mens. Carintreggeland biedt passende, betekenisvolle en veilige zorg, ondersteuning en advies zoals wijkverpleging, dagvoorzieningen en tijdelijke opname, maar ook verpleeghuiszorg, fysiotherapie en voeding- en dieetadvies. Met duizenden professionals en vrijwilligers werken zij elke dag aan kwalitatief goede zorg. Carintreggeland is een grote organisatie, maar heeft de zorg kleinschalig ingedeeld. Zo ziet u elke dag bekende gezichten. En u wordt gezien. Dat is Waardevol Leven volgens Carintreggeland.

Boortorenweg 20
7554RS Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

TMZ Wijksteunpunt Thiems Inn

i

In het centrum van Hengelois Thiems Inn te vinden, een veelzijdige locatie voor dagbesteding. Dit Wijksteunpunt biedt uiteenlopende dagactiviteiten voor ouderen uit de directe omgeving, maar ook van verder weg. Bezoekers vinden er allerlei gezellige activiteiten. Ook vervult Thiems Inn een rol als vraagbaak: de medewerkers helpen u graag verder als u met een vraag of probleem zit.

Bevrijderslaantje 6
7551KT Hengelo

0742453587
thiemsinn@triviummeulenbeltzorg.nl

Hof Espelo

i

Hof Espelo biedt dagbesteding binnen een semi-beschermde werkomgeving bij Landschap Overijssel, onder begeleiding van een agogisch medewerker van Aveleijn voor volwassenen met een (verstandelijke) beperking in het bezit van een geldige indicatie dagbesteding.

Weerseloseweg 259
7522PS Enschede

0534335018

TMZ Wijksteunpunt Hasselerborgh

i

In de wijk Hasseler Es in Hengelois Hasselerborgh te vinden, een veelzijdige locatie voor dagbesteding. Wijksteunpunt Hasselerborgh biedt uiteenlopende dagactiviteiten voor ouderen uit de directe omgeving, maar ook van verder weg. Bezoekers vinden er allerlei gezellige activiteiten. Ook vervult Hasselerborgh een rol als vraagbaak: de medewerkers helpen u graag verder als u met een vraag of probleem zit.

Paul Steenbergenstraat 2
7558MV Hengelo

0623638376

TMZ Wijksteunpunt 't Swafert

i

Bij Wijksteunpunt 't Swafert van TriviumMeulenbeltZorg kunnen mensen terecht voor activiteiten. Wijkracht draagt zorgt voor allerlei vrij toegankelijke activiteiten. TMZ biedt professionele ondersteuning van een activiteitenbegeleider zodat er een stabiel aanbod is en passende activiteiten (Zoals geheugentraining, beweegactiviteiten, informatie, advies). Op ’t Swafert is ook een mogelijkheid voor het gebruiken van een warme maaltijd. Er is op woensdag een verpleegkundig spreekuur verzorgt door TMZ.

't Swafert 1018
7552ZB Hengelo

0634362807

Wat is dagbehandeling en waar kan ik terecht?

Dagbehandeling is voor mensen die zelfstandig wonen en uitgebreide beperkingen hebben in het dagelijks functioneren zoals de persoonlijke zorg, mobiliteit en zelfredzaamheid.

De behandeling is gericht op herstel en behoud van functioneren. Je wordt bijvoorbeeld behandeld door een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een psycholoog, een maatschappelijk werkende, een diëtist of een logopedist.

Voor dagbehandeling kun je in Hengelo onder meer terecht bij Humanitas van Carintreggeland en het Borsthuis van Trivium MeulenbeltZorg. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen terecht bij InteraktContour.

Dagbehandeling vraag je aan bij het CIZ.

Het Borsthuis

i

Multifunctionele zorgcomplex van TriviumMeulenbeltZorg voor ouderen en chronisch zieken.

P.C. Borstlaan 10
7555SH HENGELO OV

09002453453
info@triviummeulenbeltzorg.nl

Humanitas

i

Carintreggeland Huis Humanitas biedt verpleeghuiszorg voor dementerende bewoners en bewoners met een lichamelijke beperking. Daarnaast zijn er appartementen voor bewoners die niet meer zelfstandig kunnen wonen, maar dagelijk hulp nodig hebben bij de persoonlijke verzorging. Humanitas heeft ook appartementen voor een tijdelijke opname.

Hennepstraat 4
7552DN Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

InteraktContour

i

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. InteraktContour helpt mensen met hersenletsel te ontdekken wat nog wel kan, om weer grip krijgen op hun leven, op het gebied van leven, wonen en werken. InteraktContour biedt behandeling, begeleiding, dagbesteding en 24-uurs zorg in Oost- en Midden-Nederland.

H. Hartstralaan 100
7555PJ Hengelo

0651834921
hengelo@interaktcontour.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding