Intensieve zorg

x

Langdurige zorg is bestemd voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben; zoals bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Je vraagt langdurige intensieve zorg aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het besluit dat het thuis niet langer gaat, kan moeilijk en verdrietig zijn. Wanneer je toch graag thuis wilt blijven, is intensieve zorg thuis mogelijk. Je combineert dan zorg thuis en zorg binnen een instelling.

CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

Orteliuslaan 1000
3528BD Utrecht

0887891000
info@ciz.nl

Ik zoek contact met andere mensen die (langdurig) ziek zijn.

Patiëntenverenigingen geven veel informatie. Kijk op de website van de Patiënten Federatie, vraag na bij Zorgbelang Overijssel of aan jouw behandelend arts of verpleegkundige waar je terecht kunt.

BelangenOrganisatiesOverijssel | Zorgbelang Overijssel

i

Bij BelangenOrganisatiesOverijssel | Zorgbelang Overijssel kunnen mensen terecht voor Cliëntondersteuning Wlz.

Lupinestraat 9
7552HJ Hengelo

0742500155
info@zorgbelang-overijssel.nl

Patiëntenfederatie Nederland

i

De Patiëntenfederatie Nederland is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiëntenorganisaties. De lidorganisaties zijn actief op de volgende werkterreinen: mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijk gehandicapten, psychiatrie, verpleging en verzorging en curatieve zorg (ziekenhuiszorg, huisartsenzorg).

Orteliuslaan 8711e verdieping
3528BE Utrecht

0302970303
info@patientenfederatie.nl

Zorgbelang Overijssel

i

Zorgbelang Overijssel is ontstaan als platform en spreekbuis voor de belangenbehartiging van patiënten en patiëntenverenigingen in Overijssel. Met als doel invloed uitoefenen op de kwaliteit van de gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening zodat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Het specialisme van Zorgbelang Overijssel is het uitvoeren van verschillende methoden van raadplegen en organiseren van cliëntenparticipatie.

Korenbloemstraat 11
7252HH Hengelo (Ov)

0742500155
info@zorgbelang-overijssel.nl

Mijn partner heeft dementie. Waar kunnen wij met vragen terecht?

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor alle mensen die te maken hebben met dementie. Elke laatste dinsdag van de maand is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café Hengelo. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. Er zijn geen kosten aan verbonden en je hoeft je niet aan te melden.

Wijkracht Wijkteam Midden

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Wijkteam Midden is actief in de wijken: 't Wilbert, Harmsveld -Tichelwerk, Hengelose Es,Timmersveld, Timmersweide, Medaillon, Old Ruitenborgh, Hunenborg, Weidedorp, Woolder Es, Woolde, Dichtersbuurt, Binnenstad.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

hengelomidden@wijkracht.nl

Wijkracht Wijkteam Noord

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Wijkteam Noord is actief in de volgende Hengelose wijken: de Sterrentuin, de Elsbeek, de Noork, Klein Driene, 't Rot, Slangenbeek, Hasseler Es.

Neptunusstraat 51
7557XX Hengelo

hengelonoord@wijkracht.nl

Wijkracht Wijkteam Zuid

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Het wijkteam Hengelo Zuid is actief in de volgende wijken: Groot Driene, Berflo Es, Wilderinkshoek, Veldwijk.

Apolloplein 1
7552VG Hengelo

hengelozuid@wijkracht.nl

Alzheimer Café Hengelo

i

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familie, mantelzorgers en hulpverleners. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. De toegang is gratis en inclusief 1 kop koffie/thee. Elke laatste dinsdag van de maand, 19:30 - 21:30 uur. Zaal open vanaf 19:00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in Wooncentrum de Klokstee, Ontmoetingsruimte "Vertierkwartier". Contactpersoon: Mevrouw A. Klein Gebbink.

Wilderinksstraat 5-9
7555DS HENGELO OV

0742459131
a.kleingebbink@wijkracht.nl

Mijn vader / moeder woont nog thuis, maar er is ondersteuning overdag nodig. Welke dagopvang of dagbehandeling is mogelijk?

Er zijn allerlei dagactiviteiten mogelijk voor mensen die dementeren, voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, mensen met niet aangeboren hersenletsel of met een verstandelijke beperking. Vraag het zorgloket naar de mogelijkheden voor ondersteuning.

Dagbehandeling is mogelijk voor mensen die zelfstandig wonen en uitgebreide beperkingen hebben in het dagelijks functioneren zoals de persoonlijke zorg, mobiliteit en zelfredzaamheid. Voor dagbehandeling kun je in Hengelo onder meer terecht bij Carintreggeland, InteraktContour en Trivium MeulenbeltZorg. Meer informatie of een aanvraag krijg je bij het CIZ.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

Orteliuslaan 1000
3528BD Utrecht

0887891000
info@ciz.nl

Hof Espelo

i

Hof Espelo biedt dagbesteding binnen een semi-beschermde werkomgeving bij Landschap Overijssel, onder begeleiding van een agogisch medewerker van Aveleijn voor volwassenen met een (verstandelijke) beperking in het bezit van een geldige indicatie dagbesteding.

Weerseloseweg 259
7522PS Enschede

0534335018

InteraktContour

i

InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. InteraktContour helpt mensen met hersenletsel te ontdekken wat nog wel kan, om weer grip krijgen op hun leven, op het gebied van leven, wonen en werken. InteraktContour biedt behandeling, begeleiding, dagbesteding en 24-uurs zorg in Oost- en Midden-Nederland.

H. Hartstralaan 100
7555PJ Hengelo

0651834921
hengelo@interaktcontour.nl

Ik ben op zoek naar mogelijkheden voor dagopvang voor allochtone ouderen.

Speciaal voor allochtone ouderen is een aantal dagvoorzieningen mogelijk, zoals dagverzorging 'Izlo' voor Suryoye ouderen, dagverzorging ‘Papatya’ voor oudere Turkse vrouwen, dagverzorging Olcea en de multiculturele zorgboerderij.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het Stadskantoor. Balie Zorgloket is geopend: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.30 uur en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur.

Hazenweg 121
7556BM Hengelo

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Folder Ontmoetingsgroepen voor Suryoyo- Turks- en Arabisch sprekende ouderen (AVEM)

i

AVEM ontmoetingsgroepen voor Suryoyo- Turks- en Arabisch sprekende ouderen.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

Welke instellingen in Hengelo bieden intensieve zorg met verblijf aan?

In Hengelo zijn verschillende instellingen die intensieve zorg met verblijf bieden zoals:

  • het Wilderinkhuis voor mensen met dementie en geheugenproblemen;
  • het Borsthuis, een verpleeghuis voor dementerende ouderen en chronisch zieken;
  • Gerbrand voor dementerende ouderen en mensen met een zorgbehoefte;
  • Bellinckborg voor dementerende ouderen en mensen met een lichamelijke beperking;
  • 't Huys Hengelo: kleinschalig wonen voor ouderen met een intensieve zorgvraag.

Meer informatie over deze en andere instellingen krijg je ook op de website van Kies Beter.

't Gerbrand

i

Carintreggeland Huis 't Gerbrand ligt in de woonwijk Klein Driene en biedt een totaal pakket aan zorg- en woonfaciliteiten voor mensen die niet langer zelfstandig kunnen leven door een lichamelijke beperking of door geheugenproblemen. 't Gerbrand biedt kleinschalige woonconcepten voor mensen met geheugenproblemen en appartementen voor mensen met lichamelijke beperkingen.

Händelstraat 1
7557TP Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

Bellinckborg

i

Verpleeghuis Bellinckborg van Carintreggeland biedt een totaal pakket aan zorg- en woonfaciliteiten voor mensen met geheugenproblemen of een lichamelijke beperking die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Bellinckborg biedt 20 appartementen voor bewoners met lichamelijke klachten en 30 plaatsen, 5 groepen van 6 bewoners, voor bewoners met dementie.

Sloetsweg 180
7556HV Hengelo

0883677000
info@carintreggeland.nl

Het Borsthuis

i

Multifunctionele zorgcomplex van TriviumMeulenbeltZorg voor ouderen en chronisch zieken.

P.C. Borstlaan 10
7555SH HENGELO OV

09002453453
info@triviummeulenbeltzorg.nl

Het Wilderinkhuis

i

Het Wilderinkhuis is een kleinschalige woonzorg locatie voor mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies.

Idastraat 14a
7555TR HENGELO OV

0748532700
zorg@dagelijks-leven.nl

NEVEP

i

Nederlandse Vereniging van Particuliere ondernemers in kleinschalig wonen met zorg (NEVEP) is de branchorganisatie voor particuliere zorginitiatieven. De huizen van NEVEP leden zijn verspreid over het hele land. De meestal kleinschalige voorzieningen van de leden van de NEVEP bieden ouderen vaak permanente woonzorgvoorzieningen maar ook tijdelijk, bijvoorbeeld in een Zorghotel.

0307810007

Herinckhave

i

De Hagen, gelegen in het noordoosten van Hengelo, bestaat uit twee Carintreggeland Huizen; Backenhagen en Herinckhave. Carintreggeland Huis Herinckhave is een kleinschalig, levendig en sfeervol woonzorgcentrum in de Hengelose wijk De Noork. In Herinckhave kunnen mensen terecht die niet meer zelfstandig kunnen wonen door ernstige geheugenproblemen.

Backenhagenlaan 76
7557KE Hengelo

0883677000

’t Huys Hengelo

i

’t Huys Hengelo is een instelling voor 65-plussers met een blijvende, intensieve zorgbehoefte die beschikken over een WLZ-indicatie (zzp 4, 5 en 6). ’t Huys Hengelo beschikt over tweeëntwintig zelfstandige woonruimtes die van alle gemakken zijn voorzien.

Dennenbosweg 155A
7556CG Hengelo

0885057050
hengelo@thzg.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding