Extra inkomsten

x

Er zijn in Nederland verschillende toeslagen en bijdragen mogelijk. Veel mensen met een laag inkomen laten geld liggen. Om financiële problemen te voorkomen is het goed om gebruik te maken van inkomensondersteunende regelingen.

Bereken uw recht
De gemeente Hengelo werkt met het programma Bereken uw recht van het Nibud. Door Bereken uw recht in te vullen zie je voor welke gemeentelijke vergoedingen en bijdragen je in aanmerking komt. Vul de gegevens in op de website en de rekenmethode geeft aan of je geld kunt krijgen. Dit hangt af van jouw situatie, zoals het inkomen en dat van een eventuele partner.

Meer weten?
De website Geldplan van de gemeente Hengelo en Nibud geeft meer informatie over verschillende mogelijkheden om geldzaken te plannen. Meer informatie over Toeslagen vind je op de website van de belastingdienst.

Belastingdienst

i

De medewerkers van de Belastingdienst zijn verantwoordelijk voor een groot aantal verschillende taken. Het meest bekend is het heffen en innen van belastingen en premies. Jaarlijks verwerkt de Belastingdienst de verschillende aangiften van 6 miljoen particulieren en 1,1 miljoen ondernemers.

08000543

Bereken uw recht - Gemeente Hengelo

i

Met het programma 'Bereken uw recht' van het Nibud kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

14074

BelastingTelefoon

i

Bij de BelastingTelefoon kunt u terecht voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken.

08000543

Wie kan mij helpen bij het aanvragen van een toeslag?

Wanneer je moeite hebt om toeslagen aan te vragen, vraag dan hulp aan vrienden of familie.  Wanneer zij jou niet kunnen helpen, kun je terecht bij het belastingkantoor, bij de vrijwilligers van Brievenhulp of bij medewerkers van BudgetAlert. Ben je lid van een vakbond of een ouderenbond, dan kunnen zij hierbij helpen.

Betaal je te veel toeslag of krijg je te weinig? Sociaal Raadslieden van Wijkracht helpen met vragen hierover. 

Vragen over belastingaangifte en toeslagen? Bezoek het gratis belastingspreekuur in de bibliotheek. Dit spreekuur wordt verzorgd door vrijwilligers van Hulpdienst Hengelo (Wijkracht) en SeniorWeb Hengelo.

Wijkracht Sociaal Raadslieden

i

De Sociaal Raadslieden zijn er voor alle inwoners van de gemeente Hengelo, die informatie of advies nodig hebben op sociaal-juridisch gebied. Sociaal Raadslieden zijn onafhankelijk. Een gesprek met een jurist van de Sociaal Raadslieden is vertrouwelijk en kosteloos.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455722
sociaalraadslieden@wijkracht.nl

KBO Hengelo

i

Ouderenbond. Secretariaat: J.N. Hinke

Anninksweg 72
7557AH HENGELO OV

0742429686
jnhinke@gmail.com

BudgetAlert

i

Hebt u schulden? Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? En komt u er niet meer alleen uit? Dan is het belangrijk dat u op tijd hulp zoekt. Bij BudgetAlert kunt u terecht met al uw vragen over schuldhulpverlening. De medewerkers van BudgetAlert kunnen samen met u een plan maken om uit de geldzorgen te komen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

0742458841

Belastingkantoor Enschede

i

Belastingkantoor Enschede, bezoek alleen op afspraak. Neem voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken contact op met de BelastingTelefoon.

Hengelosestraat 75
7514AE ENSCHEDE

08000543

PCOB Hengelo

i

Ouderenbond. Secretaris Dhr. H. Silvis

0742775963
hengelo@pcob50plus.nl

Brievenhulp in Bibliotheek Hengelo

i

Brieven- en formulierenhulp van Hulpdienst Hengelo iedere maandag van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Hengelo Stad.

Beursstraat 34
7551HV HENGELO OV

0889455730
administratiethuis@hulpdiensthengelo.nl

Brievenhulp in Kulturhus Hasselo

i

Brieven- en formulierenhulp van Hulpdienst Hengelo iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Hengelo Hasseler Es.

Henry Woodstraat 62
7558CP HENGELO OV

0889455730
administratiethuis@wijkracht.nl

Belastingspreekuur in Bibliotheek Hengelo

i

Vragen over belastingaangifte en toeslagen aanvragen? Bezoek het gratis belastingspreekuur in de bibliotheek. Dit spreekuur wordt verzorgd door vrijwilligers van Hulpdienst Hengelo (Wijkracht) en SeniorWeb Hengelo. Iedere maandag van 12.00 tot 14.00 uur. We vullen geen aangiftes in. Het is een spreekuur voor vragen: we helpen mensen verder hun eigen aangifte te doen. Indien nodig verwijzen we mensen door naar instanties in Hengelo die wel helpen bij het invullen. Het is een open inloop: geen afspraak nodig, Doelgroep: iedereen. Meenemen Digid is handig en SeniorWeb is stand-by voor ondersteunen bij aanmaken van een Digid.

Beursstraat 34
7551HV HENGELO OV

0742452565
klantenservice@bibliotheekhengelo.nl

Ik heb een laag inkomen en veel zorgkosten. Welke ziektekostenverzekering past bij mij?

De gemeente Hengelo biedt samen met Menzis, de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd aan voor mensen met een laag inkomen. GarantVerzorgd is een uitgebreide verzekering en geeft zekerheid over extra zorg: zoals bijvoorbeeld

 • een ruime vergoeding voor fysiotherapie,
 • brillen en contactlenzen,
 • tandartskosten en
 • de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen.

Kinderen zijn gratis meeverzekerd. Er is een aanvullend pakket mogelijk waarbij het verplichte eigen risico helemaal vergoed wordt. Bij deze aanvullende verzekering vergoedt de gemeente Hengelo de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen tot een bepaald bedrag.

Meer informatie krijg je bij de klantmanager van Sociale zaken, het publieksplein van de gemeente en bij Menzis zorgverzekeraar. Iedereen kan zich ook rechtstreeks aanmelden bij Menzis, dus ook wanneer je geen klantmanager van Sociale zaken hebt.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het stadskantoor. Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Menzis

i

Menzis is een zorgverzekeraar. We bieden zorgverzekeringen voor zowel particulieren als bedrijven en instellingen.

0882224040

Collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd

i

Gemeente Hengelo biedt samen met Menzis, de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd aan.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

14074

Welke vergoedingen zijn mogelijk?

Er zijn verschillende inkomensondersteunende regelingen mogelijk. Dit zijn:

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  Dit is kwijtschelding voor bijvoorbeeld rioolrecht of afvalstoffenheffing voor mensen met een laag inkomen. Zie de pagina over gemeentebelastingen.
 • Huurtoeslag 
  De Huurtoeslag is geld van de overheid om de huur te helpen betalen en is bedoeld voor mensen met een laag inkomen.
 • Zorgtoeslag
  Iedereen in Nederland heeft verplicht een basiszorgverzekering. De Zorgtoeslag is bedoeld om deze basiszorgverzekering te helpen betalen. Deze toeslag is voor mensen met een laag inkomen.
 • Kinderopvangtoeslag
  Dit geld is bedoeld om de kosten van kinderopvang te kunnen betalen.
 • Jeugdsportfonds
  Dit is bedoeld om de contributie en/of de sportattributen te betalen voor kinderen uit gezinnen die leven van een uitkering, in de schuldsanering zitten of een inkomen hebben onder het sociaal minimum. 
 • Kindgebonden budget
  Een bedrag naast de kinderbijslag en bedoeld voor gezinnen met kinderen om te helpen bij de kosten van verzorging van een kind of kinderen. Bijvoorbeeld om de bijdrage voor schoolkosten te kunnen betalen.
 • Heffingskortingen
  De Belastingdienst kent verschillende kortingen met ieder hun eigen voorwaarden. Bijvoorbeeld de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, de ouderenkorting, de jonggehandicaptenkorting.
 • Sport en cultuurfonds
  Bijdragen voor verschillende sportieve en culturele activiteiten zijn mogelijk voor mensen met een laag inkomen. Zie de pagina over Sport en cultuur.
 • Kindpakket
  Het kindpakket is een pakket voorzieningen voor gezinnen met een laag inkomen en kinderen tot en met 17 jaar. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten.

Belastingdienst

i

De medewerkers van de Belastingdienst zijn verantwoordelijk voor een groot aantal verschillende taken. Het meest bekend is het heffen en innen van belastingen en premies. Jaarlijks verwerkt de Belastingdienst de verschillende aangiften van 6 miljoen particulieren en 1,1 miljoen ondernemers.

08000543

Bereken uw recht - Gemeente Hengelo

i

Met het programma 'Bereken uw recht' van het Nibud kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht heeft op een gemeentelijke vergoeding.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

14074

BelastingTelefoon

i

Bij de BelastingTelefoon kunt u terecht voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken.

08000543

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding