Intensieve zorg

x

Langdurige zorg is bestemd voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben; zoals bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

Je vraagt langdurige intensieve zorg aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Deze zorg is geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz). Het besluit dat het thuis niet langer gaat, kan moeilijk en verdrietig zijn. Wanneer je toch graag thuis wilt blijven, is intensieve zorg thuis mogelijk. Je combineert dan zorg thuis en zorg binnen een instelling.

CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

Orteliuslaan 1000
3528BD UTRECHT

0887891000
info@ciz.nl

Ik zoek contact met andere mensen die (langdurig) ziek zijn.

Patiëntenverenigingen geven veel informatie. Kijk op de website van de Patiënten Federatie, vraag na bij Zorgbelang Overijssel of aan jouw behandelend arts of verpleegkundige waar je terecht kunt.

Zorgbelang Overijssel

i

Zorgbelang Overijssel behartigt de belangen van de zorgvragers in Overijssel. Zorgbelang Overijssel treedt op als woordvoerder en gaat namens zorgvragers in gesprek met overheden, zorgaanbieders en zorgverzekeraars over zorg op maat. Zorgbelang Overijssel maakt deel uit van het samenwerkingsverband BelangenOrganisatiesOverijssel.

Lupinestraat 9
7552HJ HENGELO OV

0742500155
m.dejong@belangenorganisatiesoverijssel.nl

Patiëntenfederatie Nederland

i

De Patiëntenfederatie Nederland is een samenwerkingsverband van (koepels van) patiëntenorganisaties. De lidorganisaties zijn actief op de volgende werkterreinen: mensen met een lichamelijke beperking, verstandelijk gehandicapten, psychiatrie, verpleging en verzorging en curatieve zorg (ziekenhuiszorg, huisartsenzorg).

Churchilllaan 11
3527GV UTRECHT

0302970303
info@patientenfederatie.nl

Mijn partner heeft dementie. Waar kunnen wij met vragen terecht?

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor alle mensen die te maken hebben met dementie. Elke laatste dinsdag van de maand is er een bijeenkomst van het Alzheimer Café Hengelo. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. Er zijn geen kosten aan verbonden en je hoeft je niet aan te melden.

Op de website van Dementie Twente vind je veel informatie en adressen.

Wijkracht Wijkteam Midden

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Wijkteam Midden is actief in de wijken: 't Wilbert, Harmsveld -Tichelwerk, Hengelose Es,Timmersveld, Timmersweide, Medaillon, Old Ruitenborgh, Hunenborg, Weidedorp, Woolder Es, Woolde, Dichtersbuurt, Binnenstad.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

hengelomidden@wijkracht.nl

Wijkracht Wijkteam Noord

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Wijkteam Noord is actief in de volgende Hengelose wijken: de Sterrentuin, de Elsbeek, de Noork, Klein Driene, 't Rot, Slangenbeek, Hasseler Es.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

hengelonoord@wijkracht.nl

Wijkracht Wijkteam Zuid

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Het wijkteam Hengelo Zuid is actief in de volgende wijken: Groot Driene, Berflo Es, Wilderinkshoek, Veldwijk.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

hengelozuid@wijkracht.nl

Alzheimer Café Hengelo

i

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen met dementie, hun familie, mantelzorgers en hulpverleners. Naast contact is er ook ruimte voor informatie. De toegang is gratis en inclusief 1 kop koffie/thee. Elke laatste dinsdag van de maand, 19:30 - 21:30 uur. Zaal open vanaf 19:00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in Wooncentrum de Klokstee, Ontmoetingsruimte "Vertierkwartier". Contactpersoon: Mevrouw A. Klein Gebbink.

Wilderinksstraat 5-9
7555DS HENGELO OV

0742459131
a.kleingebbink@wijkracht.nl

Mijn vader / moeder woont nog thuis, maar er is ondersteuning overdag nodig. Welke dagopvang of dagbehandeling is mogelijk?

Er zijn allerlei dagactiviteiten mogelijk voor mensen die dementeren, voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen, mensen met niet aangeboren hersenletsel of met een verstandelijke beperking. Vraag het zorgloket naar de mogelijkheden voor ondersteuning.

Dagbehandeling is mogelijk voor mensen die zelfstandig wonen en uitgebreide beperkingen hebben in het dagelijks functioneren zoals de persoonlijke zorg, mobiliteit en zelfredzaamheid. Voor dagbehandeling kun je in Hengelo onder meer terecht bij Carintreggeland, InteraktContour en Trivium MeulenbeltZorg. Meer informatie of een aanvraag krijg je bij het CIZ.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het stadskantoor. Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

Orteliuslaan 1000
3528BD UTRECHT

0887891000
info@ciz.nl

Hof Espelo

i

Hof Espelo biedt dagbesteding voor volwassenen met een (verstandelijke) beperking binnen een semi-beschermde werkomgeving, Landschap Hof Espelo, onder begeleiding van een agogisch medewerker van Aveleijn. Het project “Zorgend Landschap” biedt dagbesteding op voor jong dementerenden, mensen met een cognitieve aandoening, kinderen uit de jeugdzorg en vluchtelingen. Het project Zorgend Landschap wordt uitgevoerd door Landschap Overijssel in samenwerking met Trias Jeugdzorg, CarintReggeland en Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Daarnaast wordt samengewerkt met VSO De Korhoen uit Hengelo, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Wie deel wil nemen aan het dagprogramma voor jong dementerenden, kan contact opnemen met de projectleider van CarintReggeland, 06 34 35 90 29. Contactpersoon Aveleijn: Jannie Huizing, telefoon 053 - 4363879.

Weerseloseweg 259
7522PS ENSCHEDE

InteraktContour

i

InteraktContour ondersteunt mensen met hersenletsel na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersenoperatie. Hersenletsel kan je leven behoorlijk op z’n kop zetten. Toch is er altijd iets mogelijk. Daar richt InteraktContour zich op met behandeling, begeleiding thuis, dagbesteding en wonen met 24-uurs zorg.

H. Hartstralaan 100
7555PJ HENGELO OV

0651834921
hengelo@interaktcontour.nl

Zorgloket, Balie Wijkracht

i

Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

zorgloket@hengelo.nl

Ik ben op zoek naar mogelijkheden voor dagopvang voor allochtone ouderen.

Speciaal voor allochtone ouderen is een aantal dagvoorzieningen mogelijk, zoals dagverzorging 'Izlo' voor Suryoye ouderen, dagverzorging ‘Papatya’ voor oudere Turkse vrouwen, dagverzorging Olcea en de multiculturele zorgboerderij.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het stadskantoor. Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Folder Ontmoetingsgroepen voor Suryoyo- Turks- en Arabisch sprekende ouderen (AVEM)

i

AVEM ontmoetingsgroepen voor Suryoyo- Turks- en Arabisch sprekende ouderen.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

Zorgloket, Balie Wijkracht

i

Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

zorgloket@hengelo.nl

Welke instellingen in Hengelo bieden intensieve zorg met verblijf aan?

In Hengelo zijn verschillende instellingen die intensieve zorg met verblijf bieden zoals:

  • het Wilderinkhuis voor mensen met dementie en geheugenproblemen;
  • het Borsthuis, een verpleeghuis voor dementerende ouderen en chronisch zieken;
  • Gerbrand voor dementerende ouderen en mensen met een zorgbehoefte;
  • Bellinckborg voor dementerende ouderen en mensen met een lichamelijke beperking.

Meer informatie over deze en andere instellingen krijg je ook op de website van Kies Beter.

't Gerbrand

i

Carintreggeland Huis 't Gerbrand is een nieuwe locatie van Carintreggeland. n 't Gerbrand zijn 40 appartementen bestemd voor dementerende ouderen (ZorgZekerWonen Als Thuis - ZZP VV 5 en 7) en 16 appartementen beschikbaar voor zorg in de nabijheid (ZorgZekerWonen Verzorgd - ZZP VV 4, 6 en 8).

Handelstraat 1
7557TP HENGELO OV

0883677000
info@carintreggeland.nl

Bellinckborg

i

In Carintreggeland Huis Bellinckborg zijn 20 appartementen beschikbaar voor ZorgZekerWonen Verzorgd (ZZP 4, 6 of 8) en 30 plaatsen (5 groepen van 6 bewoners) voor ZorgZekerWonen Als Thuis (ZZP 5 of 7).

Sloetsweg 180
7556HV HENGELO OV

0883677000
info@carintreggeland.nl

Het Borsthuis

i

Multifunctionele zorgcomplex van TriviumMeulenbeltZorg voor ouderen en chronisch zieken.

P.C. Borstlaan 10
7555SH HENGELO OV

09002453453
info@triviummeulenbeltzorg.nl

Het Wilderinkhuis

i

Het Wilderinkhuis is een kleinschalige woonzorg locatie voor mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies.

Idastraat 14a
7555TR HENGELO OV

0748532700
zorg@dagelijks-leven.nl

NEVEP

i

Nederlandse Vereniging van Particuliere ondernemers in kleinschalig wonen met zorg. De huizen van NEVEP leden zijn verspreid over het hele land.

Nassaulaan 19
2514JT 'S-GRAVENHAGE

0307810007
info@nevep.nl

Herinckhave

i

Carintreggeland Huis Herinckhave wil een professionele functie vervullen in de omgeving, waar zorgvragers kwalitatieve zorg op maat kunnen krijgen op het moment dat daar behoefte aan is. De Hagen, gelegen in het noordoosten van Hengelo, bestaat uit twee Carintreggeland Huizen, te weten: Backenhagen en Herinckhave. In Backenhagen wordt zowel verzorgingshuiszorg als verpleeghuiszorg geboden, in Herinckhave alleen verpleeghuiszorg.

Backenhagenlaan 76
7557KE HENGELO OV

0743673250

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding