Taal

x

Het beheersen van de Nederlandse taal is voor iedere inwoner van Nederland belangrijk. Het is belangrijk bij

  • het vinden van werk en
  • het biedt mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan de maatschappij.

Mensen die een uitkering van de gemeente krijgen, moeten aan de taaleis voldoen, dat wil zeggen dat zij de Nederlandse taal voldoende moeten beheersen. Het toetsen begint met een taaltoets.

Taalcafé
Om een taal onder de knie te krijgen is het van belang om het vaak te spreken. Bij het taalcafé kun je wekelijks de Nederlandse taal oefenen. Elke dinsdagochtend en vrijdagmiddag is er in de bibliotheek een groep vrijwilligers aanwezig waarmee je de Nederlandse taal kunt oefenen. Ook wordt er regelmatig een bezoek gepland naar een organisatie.

Meer informatie over beter leren lezen, schrijven en spreken krijg je bij Taalpunt Hengelo.

Menthol

i

Menthol is een samenwerkingsverband van de gemeente Hengelo en Wijkracht, die zich bezighoudt met het geven van informatie, advies en ondersteuning op het gebied van inburgering, het leren van de Nederlandse taal en de maatschappelijke begeleiding van asielgerechtigde nieuwkomers. Menthol werkt samen met ruim 200 vrijwilligers die ondersteunen bij de verschillende taken en activiteiten. Regelmatig worden er (thema)bijeenkomsten, workshops en trainingen voor vrijwilligers georganiseerd.

Havezatenlaan 2
7557VZ Hengelo

0889455740

Taalcafé Taalpunt Hengelo

i

In het taalcafé kunnen deelnemers met vrijwilligers het spreken van de Nederlandse taal oefenen in kleine groepjes. Elke week zijn er activiteiten en thema's die ervoor zorgen dat mensen spelenderwijs de Nederlandse taal kunnen oefenen. Eens per 2 maanden gaan de vrijwilligers met de deelnemers op bezoek bij een instantie waar ze kennis mee kunnen maken. Het taalcafé is te bezoeken op de begane grond van de Bibliotheek Hengelo op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur.

Beursstraat 34
7551HV Hengelo

0889455740
info@taalpunthengelo.nl

Taalpunt Hengelo

i

Taalpunt Hengelo biedt ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal aan alle inwoners van Hengelo met een taalachterstand. De ondersteuning richt zich op anderstaligen die de Nederlandse taal (beter) willen leren en op mensen voor wie Nederlands de moedertaal is en die hun taal willen verbeteren. Het taalpunt is een informatiepunt waar mensen terecht kunnen voor informatie en advies met betrekking tot het leren van de Nederlandse taal en het inburgeringstraject. Vrijwilligers bieden twee keer in de week een inloopspreekuur aan op de tweede verdieping van de Bibliotheek Hengelo: woensdag 10.00 - 12.00 uur en donderdag 14.00 - 16.00 uur.

Beursstraat 34
7551HV Hengelo

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding