Ontmoeten in de wijk

x

Voor jong en oud zijn er verspreid over Hengelo allerlei mogelijkheden om anderen te ontmoeten en leuke activiteiten te ondernemen: bij wijkcentra, wooncomplexen, sportaccomodaties, sportkantines, speeltuinen en kulturhuizen.

Activiteiten
Ben je op zoek naar activiteiten zoals dansen, zang, kaarten of tekenen? Zoek je mensen om interesses mee te delen? Buurtorganisaties en wijkverenigingen organiseren allerlei activiteiten. Heb je zelf een idee en is het er (nog) niet? Neem contact op met het wijkcentrum of de ontmoetingsruimte en ga in gesprek. Wooncomplexen waar activiteiten plaatsvinden voor huurders zijn vaak ook toegankelijk voor buurtbewoners. 

Wijk- en buurtcentra

Wijk- en buurtcentra Stadsdeel Noord

Wijkcentrum Slangenbeek

i

In het multifunctionele wijkcentrum Slangenbeek met sporthal hebben veel verenigingen hun onderkomen.

Straatsburg 5
7559NM HENGELO OV

0742782000

Kulturhus Hasselo

i

Kulturhus Hasselo is het cultureel wijkcentrum van de Hasseler Es in Hengelo.

Henry Woodstraat 62
7558CP HENGELO OV

0742780181

De Sterrentuin

i

De Sterrentuin biedt de bewoners van de wijk een ontmoetingsplek voor jong en oud. Vele verenigingen hebben hun vaste plek gevonden in onze accommodatie.

Neptunusstraat 51
7557XX HENGELO OV

0742919177
info@desterrentuin.nl

't Vogelkwartier

i

Wijkcentrum/speeltuin ’t Vogelkwartier voor Klein Driene, de Noork en Elsbeek

Leeuwerikstraat 36
7557CE HENGELO OV

0640198282
info@vogelkwartier.nl

Buurtkamer Hengelo Noord

i

Geïnteresseerden kunnen bij de buurtkamer onder het genot van een kop koffie/ thee in gesprek met andere wijkbewoners. Ze kunnen hun verhaal delen, nieuwe mensen ontmoeten of samen activiteiten ondernemen. Daarnaast is het mogelijk om een computer te gebruiken en begeleiding te krijgen bij digitale vragen. De buurtkameractiviteiten vinden plaats in Wijkcentrum de Sterrentuin, dinsdagmiddag 13:00 - 15:30 uur.

Neptunusstraat 51
7557XX Hengelo

0614132449
s.mouhsen@wijkracht.nl

Het Glazen Huis Hengelo

i

In het Glazen Huis aan de Cesar Franckstraat, tegenover nummer 47, kun je geheel vrijblijvend buurten, koffie en thee staan klaar. Het Glazen Huis is iedere maandag- , donderdag en vrijdagochtend open van 10.00 tot 12.00 uur en dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur. Wil je graag eerst meer weten? Bel of mail Chantal Wiggers 06 - 51 24 05 40 / c.wiggers@wijkracht.nl of Arie Fröberg van Wijkracht 06 - 10 59 17 89 / a.froberg@wijkracht.nl. Zij vertellen je graag meer.

César Franckstraat 36a
7557EG Hengelo

0651240540
c.wiggers@wijkracht.nl

Wijk- en buurtcentra Stadsdeel Midden

Wijkcentrum de Hengelose Es

i

Wijkcentrum de Hengelose Es

Uitslagsweg 47
7556LN HENGELO OV

0742504020
info@wijkcentramidden.nl

Buurthuis en Speeltuinvereniging Weidedorp

i

Buurthuis en Speeltuinvereniging Weidedorp

Curacaostraat 10
7556TM HENGELO OV

0742919504
speeltuinweidedorp@wijkcentramidden.nl

Buurtkamer Hengelo Midden

i

Geïnteresseerden kunnen bij de buurtkamer onder het genot van een kop koffie/ thee in gesprek met andere wijkbewoners. Ze kunnen hun verhaal delen, nieuwe mensen ontmoeten of samen activiteiten ondernemen. Daarnaast is het mogelijk om een computer te gebruiken en begeleiding te krijgen bij digitale vragen. De buurtkameractiviteiten vinden plaats in Wijkcentrum de Hengelose Es, maandagmiddag 13:00 - 15:30 uur.

Uitslagsweg 47
7556LN Hengelo

0636579435
r.vanderlinde@wijkracht.nl

Wijk- en buurtcentra Stadsdeel Zuid

Buurt- en Speeltuinvereniging "De Jeugd"

i

Buurt- en Speeltuinvereniging "De Jeugd".

Anthoniusstraat 52
7553WE HENGELO OV

0742917546
dejeugd@home.nl

Wijkcentrum de Tempel

i

Wijkcentrum de Tempel

Booggang 2
7552JZ HENGELO OV

0742426716
detempel@hetnet.nl

NIVON Hengelo

i

Het NIVON heeft een breed aanbod aan aktiviteiten op de meest uiteenlopende gebieden van vrijetijds besteding, recreatie, natuur & milieu, cultuur en sociale leefomgeving.

Lodewijkstraat 1
7553LB HENGELO OV

0742431879

Het Trefpunt

i

Het Trefpunt in de Bethelkerk is op de zondagmiddag geopend voor iedereen die andere mensen wil ontmoeten.

Berfloplein 18
7553JZ HENGELO OV

0742910438

't Berflo Hengelo

i

't Berflo Hengelo is een multifunctionele accommodatie (MFA) en IKC (integraal kindcentrum). Activiteiten van onderwijs, welzijn en zorg tot spel en avontuur vinden plaats in en rondom wijkcentrum 't Berflo Hengelo.

Apolloplein 1
7552VG HENGELO OV

0742458808
info@berflo-hengelo.nl

Aveleijn Uit&Zo

i

Uit&Zo is een ontmoetingsplaats voor de buurt en cliënten van Aveleijn. Uit&Zo biedt van maandag tot en met vrijdag dagbesteding in de wijk Berflo Es voor volwassen mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek.

Thomasstraat 70
7553XV Hengelo

0742498897
info@avelijn.nl

Buurtkamer Hengelo Zuid

i

Geïnteresseerden kunnen bij de buurtkamer onder het genot van een kop koffie/ thee in gesprek met andere wijkbewoners. Ze kunnen hun verhaal delen, nieuwe mensen ontmoeten of samen activiteiten ondernemen. Daarnaast is het mogelijk om een computer te gebruiken en begeleiding te krijgen bij digitale vragen. De buurtkameractiviteiten vinden plaats in MFA ‘t Berflo, maandagmiddag 13:00 -15:30 uur.

Apolloplein 1
7552VG Hengelo

0647147906
n.avci@wijkracht.nl

Buurtinitiatieven / burenhulp

In het dagelijkse leven kunnen wij veel voor elkaar betekenen. Via deze link kom je bij een aantal buurtinitiatieven in Hengelo. 

Ontmoetingsplekken voor specifieke doelgroepen zoals alleenstaanden, allochtone mensen, mensen met een beperking.

Er zijn tal van initiatieven in Hengelo. Een aantal staat op deze website. Mocht je een initiatief kennen, dat hier nog niet genoemd is, geef het dan door aan het wijkteam.

  • Bij het Paviljoen ‘De Ontmoeting’ in het Prins Bernhard Plantsoen vindt elke zondagochtend een bijeenkomst plaats voor alleenstaanden;
  • Roze 50+ voor sociale contacten tussen homo- en biseksuele ouderen; 
  • Voor contact met mantelzorgers is in Hengelo het MantelZorgcafé;
  • Hof Espelo is een een initiatief voor jong dementerenden en deelnemers met een cognitieve aandoening. Landschap Overijssel en Carintreggeland werken samen om natuur en zorg te kunnen combineren;
  • Vind je het lastig om contact te leggen met mensen, dan kun je terecht bij Wijkracht vriendenkring.
  • Mediant Hoor 'ns biedt ondersteuning voor mensen met terugkerende psychiatrische klachten die door langdurige behandeling of opname contacten zijn kwijtgeraakt. 

Er zijn ook speciale ontmoetingsmogelijkheden voor Suryoyo, Turks en Arabischsprekende ouderen. Zie de folder AVEM ontmoetingsgroepen. 

Of vraag het wijkteam naar meer informatie over deze ontmoetingsplekken, als je iets zoekt dat je hier niet kunt vinden.

Rode Kruis Hengelo

i

Het Rode Kruis Hengelo houdt zich bezig met het organiseren van diverse sociale activiteiten voor mensen uit Hengelo. Het doel is om mensen die in Hengelo wonen en die door verschillende omstandigheden niet makkelijk kunnen deelnemen aan allerlei sociale evenementen uit een eigen isolement te halen. Vervoer en begeleiding van zieken/gehandicapten en oude mensen kan met de Rode Kruis (rolstoel)bus. Het Rode Kruis biedt ook Bijzondere Vakanties voor mensen met een medische of sociale beperking.

Marnixstraat 1
7553LC HENGELO OV

rodekruish@hetnet.nl

Scootmobielclub Scoobiedoe

i

Scoobiedoe is de ontspanningsclub voor bezitters van een scootmobiel in Hengelo (O) e.o. Om 14:00 uur vertrekken wij iedere laatste vrijdag van de maand voor een tourtocht vanuit Buurthuis De Hengelose Es in clubverband door het Twentse land. De tochten zijn 20 tot 25 km lang en worden altijd in een rustig tempo afgelegd. Onderweg nemen we altijd een pauze om even uit te blazen en te genieten van een kopje koffie e.d. Contactpersoon: Jan van Wietingen.

Uitslagsweg 47
7556LN HENGELO OV

0742776192
jjvanwietingen@gmail.com

Wijkracht Wijkteam Midden

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Wijkteam Midden is actief in de wijken: 't Wilbert, Harmsveld -Tichelwerk, Hengelose Es,Timmersveld, Timmersweide, Medaillon, Old Ruitenborgh, Hunenborg, Weidedorp, Woolder Es, Woolde, Dichtersbuurt, Binnenstad.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

hengelomidden@wijkracht.nl

Wijkracht Wijkteam Noord

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Wijkteam Noord is actief in de volgende Hengelose wijken: de Sterrentuin, de Elsbeek, de Noork, Klein Driene, 't Rot, Slangenbeek, Hasseler Es.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

hengelonoord@wijkracht.nl

Wijkracht Wijkteam Zuid

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Het wijkteam Hengelo Zuid is actief in de volgende wijken: Groot Driene, Berflo Es, Wilderinkshoek, Veldwijk.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

hengelozuid@wijkracht.nl

Folder Ontmoetingsgroepen voor Suryoyo- Turks- en Arabisch sprekende ouderen (AVEM)

i

AVEM ontmoetingsgroepen voor Suryoyo- Turks- en Arabisch sprekende ouderen.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

Hof Espelo

i

Hof Espelo biedt dagbesteding binnen een semi-beschermde werkomgeving bij Landschap Overijssel, onder begeleiding van een agogisch medewerker van Aveleijn voor volwassenen met een (verstandelijke) beperking in het bezit van een geldige indicatie dagbesteding.

Weerseloseweg 259
7522PS Enschede

0534335018

Wijkracht Vriendenkring

i

Een vriendenkring bestaat uit maximaal vijf personen. Deze groep komt regelmatig bij elkaar. Bijvoorbeeld één keer per maand. Deze vriendenkring krijgt ondersteuning van een vrijwilliger en de eerste twee keer is er ook iemand van Impuls of Wijkracht aanwezig.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

Zonnebloem Regio Hengelo

i

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met fysieke beperkingen door contacten te leggen, gezelligheid te brengen, activiteiten te organiseren en vakanties mogelijk te maken. Zonnebloem Regio Hengelo heeft 5 afdelingen die onafhankelijk van elkaar diverse activiteiten organiseren voor hun gasten. Zonnebloem Regio Hengelo zorgt voor de organisatie van grotere activiteiten waar alle afdelingen aan deel nemen. In Twente is een Zonnebloemauto beschikbaar die per dag gehuurd kan worden om met 1 of enkele gasten op stap te gaan. De aangepaste auto is exclusief te huur voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel.

0649937730

Roze 50+

i

Bij het klimmen der jaren lopen homo- en biseksuele mannen en vrouwen en transgenders een groter risico om eenzaam te worden. COC Twente-Achterhoek probeert iets te doen aan zowel de eenzaamheid als de situatie in zorginstellingen, zodat de leefomstandigheden voor homo’s, lesbo’s en transgenders verbeteren. Om de sociale contacten tussen homoseksuele ouderen te stimuleren organiseren we groepsactiviteiten voor deze doelgroep.

info@coctwenteachterhoek.nl

Mediant Vriendendienst Hoor ‘ns

i

Mediant Vriendendienst Hoor ‘ns koppelt een vrijwilliger (‘maatje’) aan een persoon met langerdurende psychiatrische klachten en een beperkt sociaal netwerk. Het contact heeft als doel ontspanning, gezelligheid, afwisseling in de week. Een stukje wandelen of fietsen, de stad in gaan, een spel doen en bijpraten bij een kopje koffie zijn voorbeelden van activiteiten die samen ondernomen worden.

Broekheurne-ring 1050
7546TA Enschede

0651082188
a.doeschot@mediant.nl

Inloophuis Hengelo

i

Het Inloophuis Hengelo biedt warmte en een luisterend oor aan iedereen die behoefte heeft aan ontspanning of ontmoeting. Inloophuis Hengelo wordt ondersteund door diverse kerken in Hengelo. Openingstijden ma t/m do 13.00-16.00 uur en zondagavond 19.00-22.00 uur. Iedere laatste zondag van de maand is er lunch van 13.00-16.00 uur.

de Wetstraat 29
7551GA HENGELO OV

0742438056
info@inloophuishengelo.nl

MantelZorgCafé Hengelo

i

Het MantelZorgCafé Hengelo is een ontmoetingsplek voor de mantelzorger, mét of zonder de verzorgde en biedt mantelzorgers de gelegenheid even de stad in te lopen met het idee dat de verzorgde door vrijwilligers aangenaam wordt opgevangen. Onder het genot van een kopje koffie kan de mantelzorger in gesprek komen met andere mantelzorgers. Wil de mantelzorger wel samen met de verzorgde de stad in en lukt het niet om bijvoorbeeld de rolstoel te duwen, dan kan een vrijwilliger even mee lopen. Alles mag, niets hoeft! Iedere eerste woensdag van de maand vanaf 10.30 uur tot 12.30 uur, Paviljoen de Ontmoeting in het Prins Bernhardplantsoen.

Prins Bernhardplantsoen 1
7551JJ Hengelo

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding