Hulp door vrijwilligers

x

Er is allerlei vrijwilligerswerk: sommige vrijwilligers zijn buiten met planten bezig, anderen zijn actief bij een sport- of muziekvereniging, er zijn vrijwillige chauffeurs die rijden met een buurtbus, vrijwilligers die bij een telefonische hulplijn werken en vrijwilligers die ziek mensen thuis bezoeken. Er is teveel om op te noemen.

Wanneer je hulp zoekt van een vrijwilliger, dan kun je dus op vele plekken terecht. Een aantal mogelijkheden in Hengelo:

  • Maatjes voor jong en oud bijvoorbeeld van Humanitas Twente en de Hulpdienst Hengelo 
  • Bezoekdiensten voor zieke of eenzame mensen vanuit de Zonnebloem, Humanitas  Twente of de kerken
  • Vrijwillige hulp om thuis sterven mogelijk te maken van de stichting Leendert Vriel
  • de telefonische hulpdienst van Sensoor
  • Mantelzorg ondersteuning

Hulpdienst Hengelo
In Hengelo biedt de Hulpdienst ondersteuning bij diverse praktische en administratieve zaken aan mensen die zelf niet in staat zijn de taak uit te voeren en waarbij het inzetten van het eigen netwerk van familie en vrienden geen optie is. De praktische hulp is bestemd voor mensen met een kleine beurs. De Hulpdienst Hengelo biedt:

  • Praktische ondersteuning (tuinonderhoud, boodschappendienst, kleine klussen, computerondersteuning)
  • Administratieve ondersteuning (ordenen, bijhouden, opzetten thuisadministratie)
  • Bezoekdienst weduwen en weduwnaars
  • Brievenhulp

Humanitas Twente

i

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers van Humanitas helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Oude Bornseweg 85
7556GW HENGELO OV

0742437733
secretariaat.twente@humanitas.nl

Rode Kruis Hengelo

i

Het Rode Kruis Hengelo houdt zich bezig met het organiseren van diverse sociale activiteiten voor mensen uit Hengelo. Het doel is om mensen die in Hengelo wonen en die door verschillende omstandigheden niet makkelijk kunnen deelnemen aan allerlei sociale evenementen uit een eigen isolement te halen. Vervoer en begeleiding van zieken/gehandicapten en oude mensen kan met de Rode Kruis (rolstoel)bus. Het Rode Kruis biedt ook Bijzondere Vakanties voor mensen met een medische of sociale beperking.

Marnixstraat 1
7553LC HENGELO OV

rodekruish@hetnet.nl

Voedselbank Midden Twente

i

Het uitgiftepunt in Hengelo is Sloetsweg 240 op vrijdag van 15.00 uur tot 16.30 uur.

Sloetsweg 240
7556HW HENGELO OV

0683227284
info@voedselbankmiddentwente.nl

SIZ Twente

i

SIZ Twente is deskundig op het gebied van mantelzorgondersteuning.

Deldenerstraat 22
7551AG HENGELO OV

0857731720

Hulpdienst Hengelo

i

De Hulpdienst Hengelo biedt de helpende hand aan mensen die niet direct hun naaste omgeving kunnen inschakelen op het moment dat hulp nodig is. De Hulpdienst Hengelo is onderdeel van Wijkracht. Hulpdienst Hengelo kunt u bereiken op telefoon 088 - 945 5730, maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 11.00 uur. Buiten deze tijden kunt u bellen met het Zorgloket: (074) 245 9131.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455730
hulpdiensthengelo@wijkracht.nl

Sensoor Borne

i

Sensoor is een laagdrempelige voorziening voor psychosociale hulpverlening. Sensoor is 24 uur per dag, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek of informatie. Het landelijke nummer van Sensoor is 0900-0767.

0742552551
borne@sensoor.nl

Stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o.

i

Stichting Leendert Vriel Hengelo, Borne e.o. is een stichting voor terminale thuiszorg aangesloten bij Stichting Leendert Vriel Twente, een koepelorganistatie voor alle Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg organisaties in Twente. Vrijwilligers van de stichting geven ondersteuning en aanvullende zorg aan ernstig zieken en hun mantelzorgers in de palliatieve en terminale zorg die tot doel hebben de laatste levensfase thuis door te brengen.

Boortorenweg 20 Kamer 251
7554RS HENGELO OV

0742430598
hengelo-borne@leendertvriel.nl

Rooms-katholieke kerk Parochie de Goede Herder

i

In de Parochie De Goede Herder Hengelo werken vijf geloofsgemeenschappen samen: Moeder Teresa, O.L. Vrouw, Raphaël Exodus, Sint Lambertus en Thabor.

Onze Lieve Vrouwestraat 6
7557HX HENGELO OV

0742592332
secretariaat@degoedeherderhengelo.nl

Bezoekdiensten Protestantse Kerk Hengelo

i

Op hun verzoek worden ouderen vanaf 80 jaar bezocht. Ook aan huwelijksjubilea, nieuw ingekomenen, geboorten en langdurige zieken wordt aandacht besteed. Alleen als de bezoekdienst op de hoogte is van uw situatie kan een bezoekje gebracht worden. Contactpersoon: Mevr. T. van der Meer - Dijkstra, tel. 074-242 6060 Wie prijs stelt op een bezoekje tijdens verblijf in het ziekenhuis wordt verzocht dit door te geven aan mw. Elly Groothuis tel. 074-242 41 16 of mw. Gretha Waninge, tel. 074-242 19 81. Daarnaast worden er voor 75+ers Vesperdiensten en andere middagen georganiseerd. Zie hiervoor de aankondigingen in Binding.

Drilscholtenstraat 30
7556NP HENGELO OV

0742912576
kerkelijkbureau@pkn-hengelo.nl

Zonnebloem Regio Hengelo

i

De Zonnebloem zet zich in voor mensen met fysieke beperkingen door contacten te leggen, gezelligheid te brengen, activiteiten te organiseren en vakanties mogelijk te maken. Zonnebloem Regio Hengelo heeft 5 afdelingen die onafhankelijk van elkaar diverse activiteiten organiseren voor hun gasten. Zonnebloem Regio Hengelo zorgt voor de organisatie van grotere activiteiten waar alle afdelingen aan deel nemen. In Twente is een Zonnebloemauto beschikbaar die per dag gehuurd kan worden om met 1 of enkele gasten op stap te gaan. De aangepaste auto is exclusief te huur voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel.

0649937730

Infoteam Hengelose Es

i

Een aantal wijkbewoners met veel ervaring op maatschappelijk gebied heeft een informatieteam gevormd om wijkbewoners te helpen bij praktische problemen. Iedere maandag houdt het Infoteam van 14.00 uur – 16.00 uur spreekuur. Locatie is het Wijkcentrum Hengelose Es aan de Uitslagsweg 47. U bent van harte welkom om op deze momenten binnen te komen wandelen met uw vraag.

Uitslagsweg 47
7556LN HENGELO OV

0651205966
infoteam@hengelose-es.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding