Gemeentebelastingen

x

Elk jaar krijg je een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Wanneer je een laag inkomen hebt en niet veel spaargeld, dan kan het zijn dat je kwijtschelding kunt krijgen. Voor de volgende gemeentelijke belastingen is kwijtschelding mogelijk:

  • rioolheffing (tot 500 m³)
  • afvalstoffenheffing (voor het vaste tarief)
  • onroerendzaakbelasting
  • onderhoud begraafplaatsen

Voor de hondenbelasting kun je geen kwijtschelding krijgen.

Ook is er geen kwijtschelding voor huisvuil dat aan de weg wordt gezet of dat in containers wordt gegooid.

Kan ik kwijtschelding van gemeentebelastingen krijgen?

Kwijtschelding is mogelijk wanneer het inkomen rond bijstandsniveau ligt. Zelfstandige ondernemers kunnen voor het privégedeelte van de aanslag kwijtschelding aanvragen. De landelijke overheid bepaalt wanneer iemand kwijtschelding kan krijgen. Daarvoor zijn normen opgesteld en de gemeente beoordeelt of je aan die normen voldoet. Bij de beoordeling van een aanvraag houdt de gemeente rekening met uitgaven voor huur en ziektekostenpremies.

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

i

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voert de gemeentelijke belastingen zoals Onroerende-zaakbelasting uit.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

14074

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Hengelo

i

Elk jaar krijgt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Als u een laag inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. In dat geval hoeft u sommige belastingen niet of niet helemaal te betalen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

14074

Welk formulier moet ik gebruiken voor kwijtschelding?

Het formulier voor kwijtschelding vind je op de website van de gemeente Hengelo: link naar gemeente Hengelo, onderwerp Kwijtschelding.

Je kunt het formulier ook afhalen aan de balie bij het Publieksplein in het stadskantoor. Let op: er zijn verschillende formulieren! Het formulier dat je nodig hebt, is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie.

Publieksplein Stadskantoor Hengelo

i

In het Stadskantoor vindt u de balies van het Publieksplein, Vergunningen en Sociale Zaken.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

14074

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Hengelo

i

Elk jaar krijgt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Als u een laag inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. In dat geval hoeft u sommige belastingen niet of niet helemaal te betalen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

14074

Tot wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen?

Je moet binnen twee maanden aanvragen en dat is gerekend vanaf de datum op het aanslagbiljet.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Gemeente Hengelo

i

Elk jaar krijgt u van de gemeente een aanslag gemeentelijke belastingen. Als u een laag inkomen hebt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. In dat geval hoeft u sommige belastingen niet of niet helemaal te betalen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

14074

Wie kan mij helpen bij het invullen van formulieren?

Heb je moeite met het invullen van een (digitaal) formulier? Vraag hulp aan familie of vrienden. Ben je lid van een vakbond of een ouderenbond? Vraag of zij deze hulp bieden.

Vrijwilligers van Brievenhulp bieden gratis advies. Je hoeft geen afspraak te maken om bij hen lang te gaan. Zij zijn iedere week aanwezig in de bibliotheek aan de Beursstraat, op de tweede verdieping en in de bibliotheek in de Hasseler Es in Kulturhus Hasselo.

Brievenhulp in Bibliotheek Hengelo

i

Brieven- en formulierenhulp van Hulpdienst Hengelo iedere maandag van 14.00 tot 16.00 uur in Bibliotheek Hengelo Stad.

Beursstraat 34
7551HV HENGELO OV

0889455730
administratiethuis@hulpdiensthengelo.nl

Brievenhulp in Kulturhus Hasselo

i

Brieven- en formulierenhulp van Hulpdienst Hengelo iedere woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in Bibliotheek Hengelo Hasseler Es.

Henry Woodstraat 62
7558CP HENGELO OV

0889455730
administratiethuis@wijkracht.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding