Belastingen

x

Met al je vragen over belastingen kun je terecht bij de Belastingtelefoon: 0800 0543 (gratis).

Heb je moeite om te begrijpen waar het over gaat, vraag dan hulp van familie of vrienden. Of ga naar de Sociaal Raadslieden van Wijkracht: zij kennen alle regels en wetten.

Wijkracht Sociaal Raadslieden

i

De Sociaal Raadslieden zijn er voor alle inwoners van de gemeente Hengelo, die informatie of advies nodig hebben op sociaal-juridisch gebied. Sociaal Raadslieden zijn onafhankelijk. Een gesprek met een jurist van de Sociaal Raadslieden is vertrouwelijk en kosteloos.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455722
sociaalraadslieden@wijkracht.nl

Kan ik hulp krijgen bij het invullen van belastingformulieren?

Heb je moeite met het invullen van een belastingformulieren? Vraag hulp aan familie of vrienden.

Ben je lid van een ouderenbond of vakbond, dan kunnen zij helpen. Of maak een afspraak via de belastingtelefoon 0800 0543 (gratis) om jouw vragen te bespreken bij het belastingkantoor. 

Vragen over belastingaangifte en toeslagen? Bezoek het gratis belastingspreekuur in de bibliotheek. Dit spreekuur wordt verzorgd door vrijwilligers van Hulpdienst Hengelo (Wijkracht) en SeniorWeb Hengelo.

KBO Hengelo

i

Ouderenbond. Secretariaat: J.N. Hinke

Anninksweg 72
7557AH HENGELO OV

0742429686
jnhinke@gmail.com

Belastingkantoor Enschede

i

Belastingkantoor Enschede, bezoek alleen op afspraak. Neem voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken contact op met de BelastingTelefoon.

Hengelosestraat 75
7514AE ENSCHEDE

08000543

PCOB Hengelo

i

Ouderenbond. Secretaris Dhr. H. Silvis

0742775963
hengelo@pcob50plus.nl

Belastingspreekuur

i

Vragen over belastingaangifte en toeslagen aanvragen? Bezoek het gratis belastingspreekuur in de bibliotheek in de maanden maart en april. Dit spreekuur wordt verzorgd door Hulpdienst Hengelo en SeniorWeb Hengelo.

Beursstraat 34
7551HV Hengelo

0742452565
klantenservice@bibliotheekhengelo.nl

Betaal ik te veel belasting?

Wanneer je denkt dat je te veel belasting betaalt, kun je geld terugvragen via de voorlopige Teruggaaf Belastingen. Je vindt dit formulier op de website van de Belastingdienst. Het kan zijn dat de belastingdienst een fout heeft gemaakt. Maak eerst een afspraak met het belastingkantoor in Enschede, wanneer je wilt langskomen. Bel daarvoor de Belastingtelefoon 0800 0543 (gratis).

De Sociaal Raadslieden van Wijkracht kennen alle regels en wetten en kunnen helpen met het schrijven van brieven of het indienen van een bezwaar. Zo nodig bemiddelen zij bij het maken van afspraken met instellingen.

Wijkracht Sociaal Raadslieden

i

De Sociaal Raadslieden zijn er voor alle inwoners van de gemeente Hengelo, die informatie of advies nodig hebben op sociaal-juridisch gebied. Sociaal Raadslieden zijn onafhankelijk. Een gesprek met een jurist van de Sociaal Raadslieden is vertrouwelijk en kosteloos.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455722
sociaalraadslieden@wijkracht.nl

Belastingkantoor Enschede

i

Belastingkantoor Enschede, bezoek alleen op afspraak. Neem voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken contact op met de BelastingTelefoon.

Hengelosestraat 75
7514AE ENSCHEDE

08000543

Het Juridisch Loket Enschede

i

Het Juridisch Loket is een onafhankelijke en laagdrempelige stichting, waar burgers zonder enige vorm van belangenverstrengeling gratis juridische hulp krijgen. Op de website is nuttige informatie over veel voorkomende juridische kwesties te vinden. De juristen zijn onafhankelijk en geven duidelijk advies aan de telefoon, via de mail of tijdens het inloopspreekuur in een van de vestigingen.

Piet Heinstraat 17
7511JE ENSCHEDE

09008020

Welke kortingen zijn mogelijk?

De belastingdienst verstrekt kortingen op betaalde belasting, dat heet heffingskortingen. Elke heffingskorting heeft eigen voorwaarden. De volgende kortingen zijn mogelijk:

  • inkomensafhankelijke combinatiekorting; dit is voor werkende ouders met kind(eren) tot 12 jaar
  • algemene heffingskorting; voor de minst verdienende partner die geen of weinig inkomen uit werk heeft
  • arbeidskorting; voor wie een inkomen uit werk heeft
  • ouderenkorting; voor wie ouder is dan 65 jaar
  • jonggehandicaptenkorting; voor wie een Wajong-uitkering krijgt.

Wijkracht Sociaal Raadslieden

i

De Sociaal Raadslieden zijn er voor alle inwoners van de gemeente Hengelo, die informatie of advies nodig hebben op sociaal-juridisch gebied. Sociaal Raadslieden zijn onafhankelijk. Een gesprek met een jurist van de Sociaal Raadslieden is vertrouwelijk en kosteloos.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455722
sociaalraadslieden@wijkracht.nl

BelastingTelefoon

i

Bij de BelastingTelefoon kunt u terecht voor vragen over belastingen, toeslagen, betalingen, hulp bij het invullen van uw aangifte of om een afspraak te maken.

08000543

Kan ik kwijtschelding aanvragen van waterschapslasten?

Het zuiveren van afvalwater en het beheren van oppervlaktewater kost geld en iedereen betaalt daaraan mee: burgers, (landbouw)bedrijven en natuureigenaren. Je kunt jaarlijks (gedeeltelijke) kwijtschelding vragen voor een tweetal waterschapslasten:

  1. de verontreinigingsheffing
  2. de ingezetenenomslag

Als je kwijtschelding krijgt bij de gemeentebelastingen betekent die niet automatisch dat je ook minder belasting hoeft te betalen aan het waterschap, omdat deze andere normen hanteert. Je kunt met één formulier kwijtschelding voor belastingen van waterschap en gemeente aanvragen. Wacht daarom met het aanvragen van kwijtschelding tot je de gemeentelijke aanslag van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente ook hebt ontvangen.

Door het invullen van vragen op de website van de Gemeente- en Waterschapsbelastingen onder de kop Mijn Loket, kun je controleren of je voor kwijtschelding in aanmerking komt. Je moet hiervoor inloggen met behulp van DigiD.

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT)

i

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente voert de gemeentelijke belastingen zoals Onroerende-zaakbelasting uit.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

14074

Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT)

i

GBLT is opgericht per 1 januari 2011 en heft en int waterschapsbelastingen en gemeentelijke belastingen voor vijf waterschappen en zes gemeenten.

Lubeckplein 2
8017JZ ZWOLLE

0880645555

GBT kwijtschelding gemeentelijke belastingen

i

Elk jaar ontvangt u een aanslag gemeentelijke belastingen. Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft dan bepaalde gemeentelijke belastingen niet of gedeeltelijk te betalen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

14074

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding