Zorgverlener kiezen / Cliëntondersteuning

x

Mensen blijven langer thuis wonen in hun vertrouwde omgeving. Er zijn vele veranderingen in de zorg waardoor het voor veel mensen moeilijk is om een goed overzicht te krijgen van de mogelijkheden die er zijn. Ondersteuning hierbij is mogelijk: iedereen in Hengelo kan met vragen over zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen gebruikmaken van onafhankelijke cliëntondersteuning.

Cliëntondersteuners
Vraag een cliëntondersteuner om mee te kijken en mee te denken. Er zijn geen kosten aan verbonden en het advies is gratis. Deze cliëntondersteuning is ook beschikbaar voor mensen die een persoonsgebonden budget aanvragen en voor mantelzorgers. De cliëntondersteuners zijn medewerkers van het Wijkteam van Wijkracht Hengelo. Je kunt zonder afspraak binnenlopen en een gesprek aanvragen.

Wijkracht Hengelo

i

Wijkracht biedt sociale zorg voor iedereen op een professionele en informele manier.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

Wijkracht Wijkteam Midden

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Wijkteam Midden is actief in de wijken: 't Wilbert, Harmsveld -Tichelwerk, Hengelose Es,Timmersveld, Timmersweide, Medaillon, Old Ruitenborgh, Hunenborg, Weidedorp, Woolder Es, Woolde, Dichtersbuurt, Binnenstad.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

hengelomidden@wijkracht.nl

Wijkracht Wijkteam Noord

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Wijkteam Noord is actief in de volgende Hengelose wijken: de Sterrentuin, de Elsbeek, de Noork, Klein Driene, 't Rot, Slangenbeek, Hasseler Es.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

hengelonoord@wijkracht.nl

Wijkracht Wijkteam Zuid

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Het wijkteam Hengelo Zuid is actief in de volgende wijken: Groot Driene, Berflo Es, Wilderinkshoek, Veldwijk.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

hengelozuid@wijkracht.nl

Adviespunt Zorgbelang

i

Adviespunt Zorgbelang is een initiatief van Zorgbelangorganisaties. Adviespunt Zorgbelang Overijssel biedt informatie, advies en ondersteuning op het gebeid van: clientondersteuning voor de Wet langdurige zorg, cliëntondersteuning Wmo, arbeidsparticipatie en jeugdhulp; cliëntondersteuning gezondheidszorg. De medewerkers van Zorgbelang kennen uw patiëntenrechten en de zorgsector bij u in de buurt. De dienstverlening is gratis. Uw persoonlijke gegevens blijven geheim.

Lupinestraat 9
7552HJ HENGELO OV

0742500155
adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl

Stichting Cliëntondersteuning Twente SCOT

i

Stichting Cliëntondersteuning Twente is een netwerkorganisatie voor cliëntondersteuning voor iedereen in Twente die een beroep doet op de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en de Participatiewet. SCOT biedt ondersteuning, advies en bemiddeling.

Vlasakker 59
7582AT LOSSER

0854890374
info@scotwente.nl

Hoe vraag ik zorg aan?


Om aanspraak te kunnen maken op bepaalde vormen van zorg heb je een indicatie nodig:

 • voor wijkverpleging;
  dat is de noodzakelijke zorg aan huis, zoals hulp bij het douchen of het geven van medicijnen. Persoonlijke verzorging of verpleging thuis vraag je aan bij de wijkverpleegkundige. Deze zorg is een recht in het basispakket van de zorgverzekering en je kunt hiervoor bij elke willekeurige thuiszorginstelling terecht in de gemeente Hengelo. Het zorgloket heeft een overzicht van alle thuiszorginstellingen en kan je daarmee in contact brengen.

 • voor langdurige zorg, de Wet langdurige zorg;
  dat is verblijf in een instelling en langdurige intensieve zorg zoals het verpleeghuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Hiervoor is een indicatie nodig vanuit de Wet langdurige zorg en dit vraag je aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Langdurige zorg is bestemd voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben; zoals bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking.

 • voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo);
  de Wmo gaat over taken die geen medisch karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding in een groep, beschermd wonen, individuele begeleiding en mantelzorgondersteuning. Je vraagt deze zorg aan bij het zorgloket; daarbij wordt altijd gekeken naar wat je zelf nog kunt. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt deze ondersteuning.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het stadskantoor. Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

Orteliuslaan 1000
3528BD UTRECHT

0887891000
info@ciz.nl

Zorgloket, Balie Wijkracht

i

Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

zorgloket@hengelo.nl

Hoe kies ik een hulpverlener?

Alle thuiszorginstellingen bieden noodzakelijke zorg aan huis, zoals hulp bij het douchen, wondverzorging of het geven van medicijnen. Je kiest zelf een thuiszorginstelling. Medewerkers van het zorgloket en zorgbemiddelaars van het Zorgkantoor hebben informatie over instellingen en een eventuele wachttijd. Met vragen of klachten over de zorg kun je terecht bij het Adviespunt van Zorgbelang Overijssel.

De websites van Kies beter en van Zorgkaart Nederland geven ook veel informatie.

Wil je zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget? Wanneer je hiervoor in aanmerking wilt komen, heb je een indicatie nodig. Je moet zelf kunnen verantwoorden hoe je het geld besteedt. 

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het stadskantoor. Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Zorgkaart Nederland

i

ZorgkaartNederland is de grootste waarderingssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie NPCF.

Churchilllaan 11
3527GV UTRECHT

KiesBeter

i

Wat is goede zorg en waar kunt u die krijgen? KiesBeter is de wegwijzer van de overheid naar goede kwaliteit van zorg in Nederland.

0207978985

Adviespunt Zorgbelang

i

Adviespunt Zorgbelang is een initiatief van Zorgbelangorganisaties. Adviespunt Zorgbelang Overijssel biedt informatie, advies en ondersteuning op het gebeid van: clientondersteuning voor de Wet langdurige zorg, cliëntondersteuning Wmo, arbeidsparticipatie en jeugdhulp; cliëntondersteuning gezondheidszorg. De medewerkers van Zorgbelang kennen uw patiëntenrechten en de zorgsector bij u in de buurt. De dienstverlening is gratis. Uw persoonlijke gegevens blijven geheim.

Lupinestraat 9
7552HJ HENGELO OV

0742500155
adviespunt@zorgbelang-overijssel.nl

Zorgloket, Balie Wijkracht

i

Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

zorgloket@hengelo.nl

Moet ik een eigen bijdrage voor de zorg betalen?

Je betaalt een eigen bijdrage bij

 • intensieve zorg thuis en het verblijf / de behandeling in een zorginstelling die vergoed wordt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
 • voor een aantal zaken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning.
 • voor hulp aan kinderen en jongeren is er mogelijk een ouderbijdrage.

CAK

i

Het CAK verzorgt de administratie rond de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Prinses Beatrixlaan 7
2595AK 'S-GRAVENHAGE

08001925

Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?

De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het inkomen, het vermogen, de leeftijd en de gezinssamenstelling. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in den Haag bepaalt de financiële bijdrage. Meer informatie over de eigen bijdrage krijg je bij de informatielijn van het CAK en de zorgverzekeraar.

CAK

i

Het CAK verzorgt de administratie rond de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Prinses Beatrixlaan 7
2595AK 'S-GRAVENHAGE

08001925

Ik spreek onvoldoende Nederlands of ik ken iemand die geen Nederlands spreekt en hulp zoekt.

Wanneer je zorg en ondersteuning nodig hebt, is het spreken van je moedertaal belangrijk. Daarom biedt Carintreggeland voor mensen van niet Westerse komaf IDA interculturele diensten. De medewerkers van IDA spreken Turks, Arabisch (klassiek, Midden-Oosten), Marokkaans, Suryoye en Frans. 

Carintreggeland interculturele diensten IDA

i

IDA richt zich voornamelijk op thuisbegeleiding en werkt wat betreft zorg en verpleging samen met de reguliere zorgteams van Carintreggeland. Wanneer het nodig is kan ook interculturele verzorging geleverd worden.

H. Hartstralaan 100
7555PJ HENGELO OV

0883679651
maatwerkindividueel@carintreggeland.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding