Wonen met ondersteuning

x

Het is niet altijd gemakkelijk om zelfstandig te wonen: bijvoorbeeld vanwege een handicap, psychische klachten of specialistische zorgvragen. Er zijn in Hengelo verschillende mogelijkheden: je kunt begeleid wonen of beschermd wonen bijvoorbeeld. Ook is intensieve zorg mogelijk voor mensen met specialistische zorgvragen.

Zoek een woning die het beste bij je past: begeleid of zelfstandig in een aangepast huis. Vraag zo nodig ondersteuning aan. Het Wijkracht wijkteam wijst je de weg naar verschillende mogelijkheden.

Wijkracht Hengelo

i

Wijkracht biedt sociale zorg voor iedereen op een professionele en informele manier.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het stadskantoor. Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Zorgloket, Balie Wijkracht

i

Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

zorgloket@hengelo.nl

Wie kan mij helpen bij begeleid wonen?

Heb je hulp nodig om zelfstandig te leren wonen? Bijvoorbeeld hulp bij het omgaan met geld, bij de zorg voor de woning of bij het aangaan van sociale contacten? 

Begeleiding bij het zelfstandig wonen is voor (jong)volwassenen die redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar die vanwege een ziekte, beperking of psychische aandoening wel hulp nodig hebben in het dagelijks leven. Een woonbegeleider komt bij je thuis. Vraag informatie aan bij het zorgloket.

Stichting Wonen en Psychiatrie in Twente

i

De stichting Wopit heeft als missie het bevorderen van woonmogelijkheden voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid en het bevorderen van hun participatie in de maatschappij.

Dieselstraat 17c
7553TH HENGELO OV

0651786488
kantoor@wopit.nl

Wijkracht Hengelo

i

Wijkracht biedt sociale zorg voor iedereen op een professionele en informele manier.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het stadskantoor. Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen

i

Stichting Woonbegeleiding Jong Volwassenen begeleidt jongeren van 16 tot 25 jaar binnen Twente naar zelfstandig wonen.

Enschedesestraat 45
7551EJ HENGELO OV

0742914505

Aveleijn

i

Aveleijn is een Twentse zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid ondersteunt en begeleidt. Aveleijn begeleidt en ondersteunt kinderen, volwassenen en het gezin op alle leefdomeinen: wonen, werken, onderwijs en relaties. Dat kan professionele begeleiding thuis zijn, maar ook binnen onze eigen voorzieningen voor wonen en werken.

Grotestraat 260
7622GW BORNE

0742556600
info@aveleijn.nl

Estinea

i

Estinea ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in de Achterhoek en Twente. De dienstverlening richt zich op wonen, werken en vrije tijd.

Herenstraat 21
7121DA AALTEN

0884950500
info@estinea.nl

JP van den Bent stichting

i

De JP van den Bent stichting biedt ondersteuning aan mensen met een lichte, ernstige of meervoudige (verstandelijke) beperking. JP biedt ondersteuning bij wonen, werken, logeren, vrije tijd en het contact met anderen. Locatiecoördinator Joyce Langevoort is contactpersoon voor Hengelo en omgeving.

0630470353
jlangevoort@jpvandenbent.nl

RIBW Groep Overijssel

i

RIBW Groep Overijssel biedt ambulante ondersteuning (individueel en in een groep), beschermd wonen en werken en leren aan volwassenen, jongeren vanaf 16 jaar en gezinnen. Mensen die het een tijdje, voor een langere periode of heel hun leven zelf niet redden als gevolg van een psychische/psychiatrische beperking. RIBW GO heeft diverse locaties in Hengelo, neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon verblijf voor de gemeenten Enschede, Hengelo, Haaksbergen, Glanerbrug en Oldenzaal.

Dokter Klinkertweg 2
8025BS ZWOLLE

0888250000
info@ribwgo.nl

InteraktContour

i

InteraktContour ondersteunt mensen met hersenletsel na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersenoperatie. Hersenletsel kan je leven behoorlijk op z’n kop zetten. Toch is er altijd iets mogelijk. Daar richt InteraktContour zich op met behandeling, begeleiding thuis, dagbesteding en wonen met 24-uurs zorg.

H. Hartstralaan 100
7555PJ HENGELO OV

0651834921
hengelo@interaktcontour.nl

Zorgloket, Balie Wijkracht

i

Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

zorgloket@hengelo.nl

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen is bedoeld voor volwassenen met psychische of psychosociale problemen die niet zelfstandig kunnen wonen.  Er is 24 uur per dag begeleiding beschikbaar. De begeleiding varieert: deze bestaat bijvoorbeeld uit hulp bij het organiseren van het huishouden of de administratie of bij het maken van een dagindeling. Een beschermende woonvorm biedt geen psychische behandeling.

Voor inwoners van Hengelo is het Cimot Enschede de centrale toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen.

Cimot Enschede

i

Het Cimot is de centrale toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Twente. Opvang is bedoeld voor mensen die dakloos zijn. Beschermd Wonen is bedoeld voor mensen met psychiatrische problematiek (18+), die aangewezen zijn op het wonen in een instelling of in een door een instelling beschikbaar gestelde woonruimte.

Postbus 1100
7550BC HENGELO OV

info@cimot.nl

RIBW Groep Overijssel

i

RIBW Groep Overijssel biedt ambulante ondersteuning (individueel en in een groep), beschermd wonen en werken en leren aan volwassenen, jongeren vanaf 16 jaar en gezinnen. Mensen die het een tijdje, voor een langere periode of heel hun leven zelf niet redden als gevolg van een psychische/psychiatrische beperking. RIBW GO heeft diverse locaties in Hengelo, neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon verblijf voor de gemeenten Enschede, Hengelo, Haaksbergen, Glanerbrug en Oldenzaal.

Dokter Klinkertweg 2
8025BS ZWOLLE

0888250000
info@ribwgo.nl

Waar kan ik terecht voor intensieve zorg?

Er zijn verschillende woonmogelijkheden in Hengelo voor mensen met meervoudige beperkingen of specialistische zorgvragen vanwege verstandelijke beperkingen. De mogelijkheden variëren van zelfstandig wonen met zorg op afroep tot intensieve begeleiding en zorg. Vraag meer informatie aan of ga eens kijken bij de instelling voordat je een keuze maakt. In Hengelo zijn de volgende mogelijkheden:

 • Fokuswoningen, dat zijn aangepaste woningen met 24-uurs dienstverlening op afroep. Mensen met ernstige lichamelijke beperkingen kunnen hier zelfstandig wonen. De bewoner bepaalt zelf op welk moment hulp nodig is.
 • Woonproject Bastion in Slangenbeek is vooral geschikt voor mensen met een visuele beperking.
 • CarintReggeland biedt allerlei zorg en ondersteuning van wijkverpleging, dagvoorzieningen en tijdelijke opname tot verpleeghuiszorg. 
 • De Twentse Zorgcentra, Estinea, Philadelphia zorg, JP van den Bent stichting en Aveleijn bieden woonmogelijkheden met specialistische zorg voor mensen met verstandelijke beperkingen.
 • Ambiq biedt kleinschalige woonvormen aan (jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen.
 • Het Thomashuis is een kleinschalige woonmogelijkheid voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ambiq

i

Ambiq is een deskundig orthopedagogisch centrum. Eén organisatie, met focus op alle mensen met een licht verstandelijke beperking. We bieden zorg vanuit een vertrouwde basis, en met constante aandacht voor het ontwikkelen van behandel- en begeleidingsvormen. Betrouwbaar, onderscheidend, toegankelijk en innovatief zijn hierbij belangrijke kernbegrippen.

Sabina Klinkhamerweg 21
7555SK HENGELO OV

0887776000

Bastion Hengelo

i

De BASTION een appartementencomplex gelegen aan de Brasemstraat te Hengelo, is een project van de woningcorporatie WELBIONS in samenwerking met Bartiméus, een instelling die tot doel heeft mensen met een visuele beperking met raad en daad ter zijde te staan. In de BASTION zijn een aantal appartementen aangepast voor deze groep mensen.

Brasemstraat 2
7559HN HENGELO OV

0743491958
brasemstraat2@gmail.com

Fokuswoningen

i

Een Fokuswoning is een aangepaste, rolstoeldoorgankelijke en gelijkvloerse woning met extra oppervlakte. Hengelo O-Kwadraat bestaat uit twaalf ruim opgezette woningen, verdeeld over twee appartementencomplexen en worden verhuurt door woningcorporatie Welbions.

Paul Krugerstraat 70- 12
7551GZ HENGELO OV

Carintreggeland

i

Carintreggeland is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Carintreggeland stelt mensen in staat de kwaliteit van hun bestaan zoveel mogelijk te verbeteren of zo te houden. Belangrijk is dat zij daarbij zelf de regie voeren. Het aanbod van Carintreggeland is breed: van voeding- en dieetadvies, verpleeghuiszorg, wijkverpleging tot welzijnsactiviteiten voor ouderen en personenalarmering.

Boortorenweg 20
7554RS HENGELO OV

0883677000
info@carintreggeland.nl

De Twentse Zorgcentra

i

De Twentse Zorgcentra is een organisatie die professionele zorg en ondersteuning biedt aan kinderen en (jong) volwassenen met een verstandelijke beperking op 42 locaties in de regio Twente en heeft woon- en werkvoorzieningen in heel Twente. De Twentse Zorgcentra biedt begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt.

Welnaweg 100
7524AK ENSCHEDE

0884304000
info@detwentsezorgcentra.nl

Aveleijn

i

Aveleijn is een Twentse zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking of een lage sociale redzaamheid ondersteunt en begeleidt. Aveleijn begeleidt en ondersteunt kinderen, volwassenen en het gezin op alle leefdomeinen: wonen, werken, onderwijs en relaties. Dat kan professionele begeleiding thuis zijn, maar ook binnen onze eigen voorzieningen voor wonen en werken.

Grotestraat 260
7622GW BORNE

0742556600
info@aveleijn.nl

Estinea

i

Estinea ondersteunt mensen met een (verstandelijke) beperking in de Achterhoek en Twente. De dienstverlening richt zich op wonen, werken en vrije tijd.

Herenstraat 21
7121DA AALTEN

0884950500
info@estinea.nl

Thomashuis Zenderen

i

Thomashuis Zenderen is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zenderensestraat 3
7625TE ZENDEREN

0742431266
zenderen@thomashuis.nl

Philadelphia

i

Philadelphia is een landelijke netwerkorganisatie die ondersteuning biedt aan cliënten in de gehandicaptenzorg. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, en van logeeropvang tot dagbesteding en begeleide werkvormen.

Wijersstraat 1
3811MZ AMERSFOORT

0337602000
info@philadelphia.nl

JP van den Bent stichting

i

De JP van den Bent stichting biedt ondersteuning aan mensen met een lichte, ernstige of meervoudige (verstandelijke) beperking. JP biedt ondersteuning bij wonen, werken, logeren, vrije tijd en het contact met anderen. Locatiecoördinator Joyce Langevoort is contactpersoon voor Hengelo en omgeving.

0630470353
jlangevoort@jpvandenbent.nl

Vormen van dagopvang en wijksteunpunten in Hengelo

Er is verschillende dagopvang mogelijk: bijvoorbeeld voor mensen met dementie of geestelijke gezondheidsproblemen en voor mensen met lichamelijke klachten of niet aangeboren hersenletsel.

Dagbesteding is overdag. Je ontmoet andere mensen en kunt deelnemen aan activiteiten. Dit biedt structuur in de dag, sociale contacten en het ontlast mantelzorgers. Er is aandacht voor individuele wensen. Carintreggeland biedt een aantal dagvoorzieningen zoals bijvoorbeeld:

 • Humanitas (Hennebree)
 • Voskamp
 • de Windhoek
 • Izlo (Suryoye dagvoorziening)
 • Papatya (Turkse dagvoorziening)
 • Hof Espelo (voor jong dementerenden)

De toegang voor dagvoorziening vraag je aan bij het zorgloket van de gemeente. Bij deelname geldt een eigen bijdrage. 

Wijksteunpunten
TriviumMeulenbeltZorg biedt wijksteunpunten waar ouderen doordeweeks terecht kunnen voor activiteiten, een maaltijd, informatie en advies.

 • Thiems Inn
 • Hasselerborch
 • 't Swafert (in samenwerking met Wijkracht)

Deze zijn toegankelijk voor mensen met en zonder indicatie van de gemeente.

Carintreggeland

i

Carintreggeland is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Carintreggeland stelt mensen in staat de kwaliteit van hun bestaan zoveel mogelijk te verbeteren of zo te houden. Belangrijk is dat zij daarbij zelf de regie voeren. Het aanbod van Carintreggeland is breed: van voeding- en dieetadvies, verpleeghuiszorg, wijkverpleging tot welzijnsactiviteiten voor ouderen en personenalarmering.

Boortorenweg 20
7554RS HENGELO OV

0883677000
info@carintreggeland.nl

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het stadskantoor. Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Wijksteunpunt Thiems Inn

i

Thiems Inn is een wijksteunpunt van TMZ in het centrum van Hengelo. Het is een ontmoetingsplek voor senioren en bewoners uit de wijk waar advies wordt gegeven en diverse activiteiten worden aangeboden.

Bevrijderslaantje 6
7551KT HENGELO OV

09002453453

Hof Espelo

i

Hof Espelo biedt dagbesteding voor volwassenen met een (verstandelijke) beperking binnen een semi-beschermde werkomgeving, Landschap Hof Espelo, onder begeleiding van een agogisch medewerker van Aveleijn. Het project “Zorgend Landschap” biedt dagbesteding op voor jong dementerenden, mensen met een cognitieve aandoening, kinderen uit de jeugdzorg en vluchtelingen. Het project Zorgend Landschap wordt uitgevoerd door Landschap Overijssel in samenwerking met Trias Jeugdzorg, CarintReggeland en Vluchtelingenwerk Oost-Nederland. Daarnaast wordt samengewerkt met VSO De Korhoen uit Hengelo, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen. Wie deel wil nemen aan het dagprogramma voor jong dementerenden, kan contact opnemen met de projectleider van CarintReggeland, 06 34 35 90 29. Contactpersoon Aveleijn: Jannie Huizing, telefoon 053 - 4363879.

Weerseloseweg 259
7522PS ENSCHEDE

Zorgloket, Balie Wijkracht

i

Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

zorgloket@hengelo.nl

Wijksteunpunt Hasselerborch

i

Bij Wijksteunpunt Hasselerborch hebben mensen 5 dagen per week de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten en kunnen terecht voor informatie en advies op het gebied van ouderenzorg, welzijn of allerlei andere zaken waar je een vraag over kunt hebben als je ouder wordt. Mensen zonder indicatie kunnen vrij inlopen en betalen een eigen bijdrage voor deelnemen aan activiteiten en maaltijd. Koffie en Thee is gratis. Voor mensen met een indicatie wordt een volwaardig (activiteiten)programma aangeboden. 1 x per week houdt de wijkverpleegkundige een verpleegkundig spreekuur.

Paul Steenbergenstraat 18
7558MV HENGELO OV

0742453587

Wijksteunpunt 't Swavert

i

Bij Wijksteunpunt 't Swavert kunnen mensen terecht voor activiteiten. Wijkracht draagt zorgt voor allerlei vrij toegankelijke activiteiten. TMZ biedt professionele ondersteuning van een activiteitenbegeleider zodat er een stabiel aanbod is en passende activiteiten (Zoals geheugentraining, beweegactiviteiten, informatie, advies). Op ’t Swafert is ook een mogelijkheid voor het gebruiken van een warme maaltijd. Er is op woensdag een verpleegkundig spreekuur verzorgt door TMZ.

't Swafert 1018
7552ZB HENGELO OV

0623607183

Wat is dagbehandeling en waar kan ik terecht?

Dagbehandeling is voor mensen die zelfstandig wonen en uitgebreide beperkingen hebben in het dagelijks functioneren zoals de persoonlijke zorg, mobiliteit en zelfredzaamheid.

De behandeling is gericht op herstel en behoud van functioneren. Je wordt bijvoorbeeld behandeld door een fysiotherapeut, een ergotherapeut, een psycholoog, een maatschappelijk werkende, een diëtist of een logopedist.

Voor dagbehandeling kun je in Hengelo onder meer terecht bij Humanitas van Carintreggeland en het Borsthuis van Trivium MeulenbeltZorg. Mensen met niet-aangeboren hersenletsel kunnen terecht bij InteraktContour.

Dagbehandeling vraag je aan bij het CIZ.

Het Borsthuis

i

Multifunctionele zorgcomplex van TriviumMeulenbeltZorg voor ouderen en chronisch zieken.

P.C. Borstlaan 10
7555SH HENGELO OV

09002453453
info@triviummeulenbeltzorg.nl

Humanitas

i

Carintreggeland is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Carintreggeland Huis Humanitas bestaat uit 103 appartementen voor bewoners met een indicatie. Er wordt verpleeghuiszorg en dagopvang geboden.

Hennepstraat 4
7552DN HENGELO OV

0743673300

InteraktContour

i

InteraktContour ondersteunt mensen met hersenletsel na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersenoperatie. Hersenletsel kan je leven behoorlijk op z’n kop zetten. Toch is er altijd iets mogelijk. Daar richt InteraktContour zich op met behandeling, begeleiding thuis, dagbesteding en wonen met 24-uurs zorg.

H. Hartstralaan 100
7555PJ HENGELO OV

0651834921
hengelo@interaktcontour.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding