Taal

x

Het beheersen van de Nederlandse taal is voor iedere inwoner van Nederland belangrijk. Het is belangrijk bij het vinden van werk en het biedt mensen de mogelijkheid om deel te nemen aan de maatschappij. Mensen die een uitkering van de gemeente krijgen, moeten aan de taaleis voldoen, dat wil zeggen dat zij de Nederlandse taal voldoende moeten beheersen. Het toetsen begint met een taaltoets.
Om een taal onder de knie te krijgen is het van belang om het vaak te spreken. Bij het taalcafé kun je wekelijks de Nederlandse taal oefenen. Elke dinsdagochtend en vrijdagmiddag is er in de bibliotheek een groep vrijwilligers aanwezig waarmee je de Nederlandse taal kunt oefenen. Ook wordt er regelmatig een bezoek gepland naar een organisatie.

Menthol

i

Menthol is de naam van het samenwerkingsverband van Wijkracht en de gemeente Hengelo. Menthol houdt zich bezig met inburgering en alles wat daarmee te maken heeft. Menthol biedt hulp, ondersteuning en advies aan immigranten in Hengelo op gebied van: inburgering, het leren van de Nederlandse taal en begeleiding van asielgerechtigde nieuwkomers. Menthol biedt ook hulp aan mensen voor wie Nederlands de moedertaal is en die hun taal willen verbeteren. Daarnaast biedt Menthol ook vrijwilligerswerk aan.

Havezatenlaan 2
7557VZ HENGELO OV

0889455741
gemeente@hengelo.nl

Taalcafé

i

Taalcafé van het Taalpunt Menthol helpt om (beter) Nederlands te leren spreken. Iedere dinsdag van 10 tot 12 uur en vrijdag van 2 tot 4 uur.

Beursstraat 34
7551HV HENGELO OV

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding