Scheiden

x

Voor ouders in Twente die (gaan) scheiden en voor kinderen is allerlei informatie en hulp mogelijk. De scheidingswijzer van Loes biedt veel tips over scheiden en opvoeden en over nieuw samengestelde gezinnen. Ook vind je hier informatie voor financieel en juridisch advies. Veel hulp is gratis toegankelijk. Zit het antwoord op jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met Loes!

Ouders / opvoeders
Ben je op zoek naar bemiddeling omdat er spanningen zijn die je aan wilt pakken? Probeer mediation of een Eigen Kracht Conferentie, dat is een netwerkberaad waarbij het kind centraal staat om met personen uit het eigen netwerk oplossingen te zoeken voor problemen.

Voor persoonlijke begeleiding individueel of voor beide partners kun je in Hengelo terecht bij Wijkracht maatschappelijk werk. Je kunt zonder afspraak terecht bij het zorgloket met jouw hulpvraag. Therapie bij verschillende aanbieders is mogelijk; de polisvoorwaarden van de ziektekostenverzekering geven aan welke hulp vergoed wordt. 

Kinderen
Kinderen kunnen voor informatie terecht bij de telefonische hulplijn: 0800 - 0432 en bij Villa Pinedo voor lotgenotencontact. Voor persoonlijke begeleiding kunnen zij terecht bij het schoolmaatschappelijk werk en bij particuliere praktijken. 

In Twente is het preventieve programma KIES, Kinderen in Echtscheidingssituaties, dat wordt aangeboden door scholen. Dit zijn praatgroepen voor kinderen van verschillende leeftijden en hier horen ook oudergesprekken bij. Voor meer informatie over groepstrainingen, ook voor jonge kinderen, kun je terecht bij Wijkracht. 

Villa Pinedo

i

Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. We werken samen met jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind. Jongeren vertellen aan ouders, scheidingsprofessionals, overheid en hulpverleners wat de langdurig beschadigende effecten van (v)echtscheiding bij kinderen zijn. Onze missie is beschadiging bij kinderen in (v)echtscheidingssituaties voorkomen cq verzachten.

Gerrit van der Veenstraat 106HS
1077EM AMSTERDAM

0294266471

Loes Wegwijzer Scheiden

i

Informatie over waar je in Twente terecht kunt met vragen over scheiden, begeleiding of hulp.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455710
Loeshengelo@wijkracht.nl

Wijkracht cursusaanbod

i

Wijkracht biedt u de mogelijkheid mee te doen aan verschillende groepstrainingen en -cursussen.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

Er zijn problemen rond de bezoekregeling. Wie kan daarbij helpen?

Voor kinderen en ouders is een goede bezoekregeling belangrijk. Maak je een ouderschapsplan, dan is een onderdeel hiervan de omgangsregeling. In Hengelo biedt Humanitas ondersteuning bij een begeleide omgangsregeling. Een coördinator van Humanitas begeleidt het proces en getrainde vrijwilligers ondersteunen de omgang met de ouders.

Daarnaast is extra ondersteuning voor ouders mogelijk door Jarabee, de stichting voor jeugdzorg in Twente. Je kunt ook hulp zoeken bij een mediator die gespecialiseerd is in scheidingsvragen.

Humanitas Twente

i

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilligers van Humanitas helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

Oude Bornseweg 85
7556GW HENGELO OV

0742437733
secretariaat.twente@humanitas.nl

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het stadskantoor. Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Jarabee

i

Jarabee biedt gespecialiseerde ondersteuning bij opgroeien en opvoeden.

Helene Mercierweg 5
7555SJ HENGELO OV

0742561900
info@jarabee.nl

Zorgloket, Balie Wijkracht

i

Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

zorgloket@hengelo.nl

Mijn kind heeft moeite met het verwerken van de scheiding: waar kan ik terecht?

Er zijn gratis groepsbijeenkomsten voor kinderen van gescheiden ouders. Maak een afspraak met een medewerker van het wijkteam voor meer informatie. Op de website van Villa Pinedo kunnen kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen. Voor ouders zijn onine workshops beschikbaar.

Wijkracht Hengelo

i

Wijkracht biedt sociale zorg voor iedereen op een professionele en informele manier.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

Villa Pinedo

i

Villa Pinedo is dé plek in Nederland waar kinderen van gescheiden ouders hun ervaringen delen en volwassenen bewust maken van wat er in hun hoofd en hart omgaat. We werken samen met jongeren aan gedragsverandering van ouders, in het belang van het kind. Jongeren vertellen aan ouders, scheidingsprofessionals, overheid en hulpverleners wat de langdurig beschadigende effecten van (v)echtscheiding bij kinderen zijn. Onze missie is beschadiging bij kinderen in (v)echtscheidingssituaties voorkomen cq verzachten.

Gerrit van der Veenstraat 106HS
1077EM AMSTERDAM

0294266471

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding