Persoonsgebonden budget

x

Met een persoonsgebonden budget koop je zelf hulp, zorg en begeleiding in. Wanneer je hiervoor in aanmerking wilt komen, heb je een indicatie nodig om vast te stellen hoeveel hulp je nodig hebt. Je betaalt een eigen financiële bijdrage afhankelijk van het soort verzorging en het inkomen.

Het is belangrijk dat je zelf in staat bent om de administratie van een Persoonsgebonden budget te beheren. Een persoonsgebonden budget (PGB) is voor allerlei vormen van zorg mogelijk, ook voor hulp bij het huishouden. 

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het stadskantoor. Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Sociale Verzekeringsbank

i

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, zoals de AOW, kinderbijslag, nabestaandenuitkering of een persoonsgebonden budget. Daarnaast adviseert de SVB de overheid over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving en zorgt ze voor een rechtmatige uitvoering van geldende wetgeving.

Snipperlingsdijk 2
7417BJ DEVENTER

0570506000

Ieder(in)

i

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte.

Churchilllaan 11
3527GV UTRECHT

0307200000
post@iederin.nl

Per Saldo

i

Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Churchilllaan 11
3527GV UTRECHT

09007424857

CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

Orteliuslaan 1000
3528BD UTRECHT

0887891000
info@ciz.nl

Menzis Zorgadviseur

i

Bij de Menzis Zorgadviseur kunt u terecht voor vragen of advies over wachttijdbemiddeling, mantelzorg, andere huisarts of tandarts en meer. De Menzis Zorgadviseur kent de wegen in de zorg en zet zich namens u in voor een goede afstemming tussen alle betrokken partijen.

0882224242

Zorgloket, Balie Wijkracht

i

Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

zorgloket@hengelo.nl

Waar vraag ik een persoonsgebonden budget (PGB) aan?

De gemeente Hengelo heeft voor zorg en ondersteuning zoals de Wmo en jeugdhulp contracten met zorgaanbieders afgesloten. Als deze zorgaanbieders geen ondersteuning kunnen bieden die bij jou past, kun je een persoonsgebonden budget aanvragen bij het zorgloket. Een medewerker van de gemeente komt dan op huisbezoek om dit te bespreken.

Meer informatie over een PGB bij wijkverpleegkundige zorg krijg je bij de thuiszorginstelling. Informatie over een PGB vanuit de Wet langdurige zorg krijg je bij het CIZ of de Menzis Zorgadviseur.

Als je een persoonsgebonden budget krijgt, regelt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) de betaling.

Zorgloket Hengelo

i

Het Zorgloket is er voor mensen van alle leeftijden die ondersteuning nodig hebben. Het Zorgloket is te vinden op het Publieksplein in het stadskantoor. Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 16.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Hazenweg 121
7556BM HENGELO OV

0742459131
zorgloket@hengelo.nl

Sociale Verzekeringsbank

i

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, zoals de AOW, kinderbijslag, nabestaandenuitkering of een persoonsgebonden budget. Daarnaast adviseert de SVB de overheid over de praktische uitvoerbaarheid van nieuwe wetgeving en zorgt ze voor een rechtmatige uitvoering van geldende wetgeving.

Snipperlingsdijk 2
7417BJ DEVENTER

0570506000

Ieder(in)

i

Ieder(in) is de koepelorganisatie van mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronisch ziekte.

Churchilllaan 11
3527GV UTRECHT

0307200000
post@iederin.nl

Per Saldo

i

Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Churchilllaan 11
3527GV UTRECHT

09007424857

CIZ

i

Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) indiceert, of toetst, de aanspraak op langdurige zorg volgens de Wet Langdurige Zorg.

Orteliuslaan 1000
3528BD UTRECHT

0887891000
info@ciz.nl

Menzis Zorgadviseur

i

Bij de Menzis Zorgadviseur kunt u terecht voor vragen of advies over wachttijdbemiddeling, mantelzorg, andere huisarts of tandarts en meer. De Menzis Zorgadviseur kent de wegen in de zorg en zet zich namens u in voor een goede afstemming tussen alle betrokken partijen.

0882224242

Zorgloket, Balie Wijkracht

i

Het Zorgloket heeft ook een balie bij Wijkracht, Deldenerstraat 20. Van maandag t/m donderdag van 8.30 – 12.30 uur en vrijdag van 8.30-12.00 uur is hier een medewerker van het Zorgloket aanwezig om u te helpen.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

zorgloket@hengelo.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding