Onenigheid in de buurt

x

Ergernissen beginnen vaak met kleine irritaties en deze groeien na verloop van tijd tot fikse burenruzies. Heb je last van herrie of is er parkeeroverlast in de wijk? Of is er onenigheid met buren? Bespreek irritaties om te voorkomen dat ergernissen oplopen. Probeer het zelf op te lossen door in gesprek te gaan.

Lukt het niet om er samen uit te komen en weet je niet meer wat je kunt doen? Neem contact op met het Wijkracht wijkteam en schakel een vrijwillige buurtbemiddelaar in. Bel met de wijk- of buurtagent wanneer er sprake is van geweld.

Politie Hengelo

i

Politiebureau Hengelo

Willemstraat 74
7551DN HENGELO OV

09008844

Wijkracht Wijkteam Midden

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Wijkteam Midden is actief in de wijken: 't Wilbert, Harmsveld -Tichelwerk, Hengelose Es,Timmersveld, Timmersweide, Medaillon, Old Ruitenborgh, Hunenborg, Weidedorp, Woolder Es, Woolde, Dichtersbuurt, Binnenstad.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

hengelomidden@wijkracht.nl

Wijkracht Wijkteam Noord

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Wijkteam Noord is actief in de volgende Hengelose wijken: de Sterrentuin, de Elsbeek, de Noork, Klein Driene, 't Rot, Slangenbeek, Hasseler Es.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

hengelonoord@wijkracht.nl

Wijkracht Wijkteam Zuid

i

De wijkteams werken in Hengelo vanuit drie stadsdelen (Noord, Midden en Zuid). In ieder stadsdeel hebben de teams een vaste uitvalbasis. Vanuit deze basis gaan de medewerkers bij mensen thuis op bezoek, zoeken ze mensen op waar anderen zich zorgen over maken. Het is ook mogelijk om met onze medewerkers op deze thuisbasis af te spreken. Het wijkteam Hengelo Zuid is actief in de volgende wijken: Groot Driene, Berflo Es, Wilderinkshoek, Veldwijk.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

hengelozuid@wijkracht.nl

Ik heb te maken met huiselijk geweld. Waar kan ik heen?

Huiselijk geweld komt veel voor en is zeer ingrijpend. Denk hierbij niet alleen aan lichamelijk geweld, maar ook aan verwaarlozing, vernedering en financiële uitbuiting of seksueel misbruik.

Vermoed je huiselijk geweld? Neem dan contact op met het meldpunt Veilig Thuis Twente en vraag advies. Mishandeling stopt nooit vanzelf. Iedereen kan terecht bij het regionale meldpunt Veilig Thuis Twente. De medewerkers van het meldpunt zoeken samen met jou naar een oplossing en zij hebben een geheimhoudingsplicht. Er gaat geen informatie naar anderen zonder jouw toestemming. Je kunt anoniem bellen.

Wijkracht Hengelo

i

Wijkracht biedt sociale zorg voor iedereen op een professionele en informele manier.

Deldenerstraat 20
7551AG HENGELO OV

0889455722
info@wijkracht.nl

Veilig Thuis Twente

i

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. De missie van Veilig Thuis Twente is het stoppen van alle vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen en kinderen. Herstel van acute onveiligheid en het creëren en borgen van duurzame veiligheid binnen huiselijke situaties staat centraal. Iedereen die te maken heeft met – of een vermoeden heeft van – geweld binnen afhankelijkheidssituaties kan terecht bij Veilig Thuis Twente.

Bornsestraat 5
7556BA HENGELO OV

08002000
info@veiligthuistwente.nl

Deze website gebruikt cookies - Meer informatie over cookies verberg melding